Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Niezbędnik studenta
ERASMUS+
składanie wniosków
 
Obecnie jesteśmy w trakcie wprowadzania na Uczelniach europejskich EWP - Erasmus without paper, jest to m.in. elektroniczne uzupełnienie learning-agreement.
Bardzo serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tym tematem na stronach:
 
Dostęp do platformy OLA-on-line learning agreement otrzymają studenci, którzy złożyli wniosek na wyjazd.
 
Zgodnie z Kartą Erasmusa dla szkolnictwa wyższego  zapraszamy do udziału w programie osoby o mniejszych szansach, otrzymują one dodatkowe wsparcie. 
Wnioski należy składać u koordynatora uczelnianego w pokoju 101  w Pałacu pod Globusem, pl. Orła Białego 2 lub przesłać  w formie skanu drogą mailową na adres erasmus@akademiasztuki.eu.

Formularze wniosków oraz porozumienia o programie zajęć znajdują się w zakładce "pliki do pobrania".
 
Więcej informacji dotyczących wyjazdów na studia lub praktykę na stronach:
 
1. ERASMUS student Network Polska:
 
2. Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji:
 
3. Informacja o testach językowych w ramach mobilności Erasmus + :
 
4. Praktyki w ramach Erasmus+
 
 
STAWKI STYPENDIALNE (WSPARCIE INDYWIDUALNE) DLA PROJEKTÓW MOBILNOŚCI Z KRAJAMI UE I KRAJAMI TRZECIMI STOWARZYSZONYMI Z ERASMUS+
dla konkursu wniosków w roku 2022
 
 
Długoterminowe wyjazdy studentów na studia (SMS):
 
kraje należące do danej grupy
Stawka miesięczna
dla projektów
zaakceptowanych
w konkursie w roku 2022
Grupa 1
  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg,
 Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14**
 550 Euro
Grupa 2
  Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta,
 Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 13***
 550 Euro
Grupa 3
  Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa,
 Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia,   
 Turcja, Węgry
 450 Euro
 
 Długoterminowe wyjazdy studentów na praktykę (SMT):
   kraje należące do danej grupy Stawka miesięczna
dla projektów
zaakceptowanych
w konkursie w roku 2022 
 Grupa 1
  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg,
 Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14**
 700 Euro
 Grupa 2
  Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy,
 Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 13***
 700 Euro
 Grupa 3
  Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej,
  Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
 600 Euro
 
** Kraje regionu 14: Wyspy Owcze, Szwajcaria, Zjednoczone Królestwo
*** Kraje regionu 13: Andora, Monako, San Marino, Państwo Watykańskie
 
 
STAWKI STYPENDIALNE (WSPARCIE INDYWIDUALNE) DLA PROJEKTÓW MOBILNOŚCI Z KRAJAMI UE I KRAJAMI TRZECIMI STOWARZYSZONYMI Z ERASMUS+
dla konkursu wniosków w roku 2023
Długoterminowe wyjazdy studentów na studia (SMS): 
    kraje należące do danej grupy Stawka miesięczna
dla projektów
zaakceptowanych
w konkursie w roku 2023
 Grupa 1
  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg,
 Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14**
 670 Euro
 Grupa 2
  Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy,
 Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 13***
 670 Euro
 Grupa 3
  Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa,
 Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja,
 Słowenia, Turcja, Węgry
 600 Euro
 
Długoterminowe wyjazdy studentów na praktykę (SMT):
    kraje należące do danej grupy Stawka miesięczna
dla projektów
zaakceptowanych
w konkursie w roku 2023
 Grupa 1
  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg,
 Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14**
 820 Euro
 Grupa 2
  Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta,
 Niderlandy, Niemcy Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 13***
 820 Euro
 Grupa 3
  Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa,
 Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia,
 Turcja, Węgry
 750 Euro
 
** Kraje regionu 14: Wyspy Owcze, Szwajcaria, Zjednoczone Królestwo
*** Kraje regionu 13: Andora, Monako, San Marino, Państwo Watykańskie