Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
katedra projektowania produktu
ergonomia / rysunek projektowy
Wydział Wzornictwa
CPK
ERGONOMIA
 
Podczas zajęć studenci odkrywają związki wzornictwa z ergonomią oraz uczą się praktycznego stosowania metod projektowych opartych na badaniach ergonomicznych i antropometrii. Zajęcia mają za zadanie rozwijanie u studenta wnikliwości w zagadnienia użytkowe i empatii, gdyż istotną cechą projektanta jest wrażliwość na potrzeby człowieka. Aby dobrze i mądrze projektować należy poznać przyszłego użytkownika.
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, prezentacji multimedialnych i ćwiczeń projektowych.  Program podzielony jest na dwa bloki. Blok wprowadzający, oparty na projektowaniu ściśle powiązanym z antropometrią oraz blok oparty na projektowaniu produktów z wykorzystaniem postulatów projektowania uniwersalnego, w którym skupiamy się na badaniu potrzeb i projektowaniu dla osób niepełnosprawnych, osób starszych, dzieci oraz użytkownika ze szczególnymi wymaganiami.
 
RYSUNEK TECHNICZNY I PROJEKTOWY
 
Zajęcia uczą języka, niezbędnego do porozumiewania się w obszarze, w którym porusza się projektant i wykonawca. Przez cztery semestry,student zdobywa umiejętności rysunkowe pozwalające na opracowanie projektu na poziomie umożliwiającym realizację oraz zaprezentowanie autorskiego pomysłu. Podczas zajęć dobywa umiejętności odręcznego rysowania w oparciu o normy i zasady rysunku technicznego maszynowego, w celu przekazania głównych parametrów projektowanego produktu. Uczy się wykonywać i „czytać” dokumentację techniczną oraz posługuje się warsztatem rysunkowym w celu wieloaspektowego przekazania idei przedmiotu.