Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydawnictwo
EXIST. O projektach twórczych Ani Witkowskiej i Adama Witkowskiego
redakcja: Maksymilian Wroniszewski
redakcja
Maksymilian Wroniszewski, Anna Witkowska, Adam Witkowski
 
autorzy
Stach Szabłowski, Maksymilian Wroniszewski, Stanisław Ruksza, Krzysztof Gutfrański, Piotr Bazylko, Jarosław Szubrycht, Jacek Świąder
 
recenzja naukowa
Krzysztof Polkowski
 
korekta
Maksymilian Wroniszewski
 
tłumaczenie
Zofia Ziemann
 
projekt graficzny i skład
Anna Witkowska
 
ISBN 978-83-955375-2-3
 
 
 
pliki do pobrania
preview
EXIST. O projektach twórczych Ani Witkowskiej i Adama Witkowskiego to dwujęzyczna (polsko-angielska) publikacja, na którą składają się trzy rozmowy z artystami przeprowadzone przez Krzysztofa Gutfrańskiego, Piotra Bazylko i Jarosława Szubrychta oraz cztery eseje. O obecnych w sztuce Witkowskiej i Witkowskiego wątkach egzystencjalnych pisze Stach Szabłowski, Maksymilian Wroniszewski analizuje usytuowanie artystów w obrębie gdańskiego środowiska artystycznego, Stanisław Ruksza podejmuje kategorię losu jako narzędzie opisu prac Witkowskiej, a Jacek Świąder pisze o rodzinnych historiach artystów, których ślady tropi w ich sztuce. Książkę dopełnia wybór prac powstałych na przestrzeni ostatniej dekady.
Maksymilian Wroniszewski – doktorant w Zakładzie Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej Instytutu Filologii Polskiej UG. Autor tekstów publikowanych m.in. w pismach: „Didaskalia”, „Obieg”, „Artluk”, „Ha!art”, „Sztuka i Dokumentacja”, „Orońsko”, „Twórczość”, a także w publikacjach zbiorowych i katalogach wystaw. Współredaktor i współautor książek i katalogów: Grzegorz Klaman. Polonia (z Klaudią Renusch), Kino według Marii Janion (z Pawłem Bilińskim), Re: Iredyński (ze Zbigniewem Majchrowskim), Anna Kalwajtys. Krawędź (2019). Współredaguje gdańskie pismo „Dyskurs Lokalny”.