Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
kierunki studiów - sztuki wizualne
fotografia
I i II stopień
 
Na kierunku Fotografia nacisk kładziemy na przygotowanie do pracy w zawodach związanych z fotografią traktowaną z jednej strony jako rzemiosło, z drugiej jako gałąź sztuki współczesnej. Ważnym efektem tych studiów jest uzyskanie samodzielności twórczej oraz umiejętności przygotowania i prowadzenia projektów, jak również organizacji pracy zespołowej.
 
Kształcimy w zakresie fotografii dokumentalnej, kreacyjnej, analogowej, produktowej, studyjnej i fotoreportażu. Studenci i studentki pracują pod kierunkiem wybitnych fotografów, fotografek, artystów i artystek, w profesjonalnie wyposażonych studiach fotograficznych.
Wydział Sztuki Mediów, Fotografii i Filmu eksperymentalnego

Wydział prowadzi
studia stacjonarne pierwszego stopnia (trzyletnie licencjackie)
studia stacjonarne drugiego stopnia (dwuletnie magisterskie)

KIERUNKI:

- sztuka mediów
- fotografia
- film eksperymentalny