Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Fundacja Academia Nova
Fundacja Academia Nova
 
prezeska fundacji
dr Monika Klein
 
pliki do pobrania
Dokumenty
Fundacja Akademii Sztuki w Szczecinie funkcjonuje od 2015 roku i aktywnie działa we wszystkich sferach działalności podejmowanych przez Akademię Sztuki oraz środowiska artystyczne związane z uczelnią.

Kierunki działania Fundacji wyznaczają podstawowe cele statutowe:
– udzielanie szczecińskiej Akademii Sztuki pomocy organizacyjnej i materialnej we wszelkich możliwych formach oraz we wszystkich sferach jej aktywności,
– promocja osiągnięć artystycznych Akademii,
– wspieranie akademickiej działalności dydaktycznej i twórczej,
– współpraca z innymi fundacjami, organizacjami i instytucjami w kraju oraz za granicą w zakresie zadań statutowych,
– wspieranie innych osób prawnych i fizycznych w działaniach zbieżnych z własnymi celami statutowymi.