Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
O nas
Honorowy patronat Ambasady RP w Nairobi nad Festiwalem DUOS
 
 
Ambasada RP w Nairobi objęła patronat honorowy nad festiwalem DUOS organizowanym w ramach finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu pn. Transcultural Perspectives in Art and Art Education (TPAAE). Dzięki tej inicjatywie uniwersytety artystyczne z Europy i Afryki Wschodniej zajmują się badaniem sztuki współczesnej oraz form edukacji artystycznej na obu kontynentach w perspektywie transkulturowej.
Projekt TPAAE, finansowany z budżetu Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań i innowacji Horyzont 2020, jest realizowany przez konsorcjum składające się z sześciu instytucji: Akademii Sztuki w Szczecinie – koordynator (Polska), Muzeum Narodowego w Szczecinie (Polska), Uniwersytetu w Macerata (Włochy), Uniwersytetu Pwani (Kenia), Uniwersytetu Kenyatta (Kenia) oraz Distant Relatives Events Ltd (Kenia). 

W ramach projektu, opartego w głównej mierze na dzieleniu się wiedzą pomiędzy partnerami, zostanie otwarta specjalizacja w obszarze sztuki, kultury i designu na Uniwersytecie Pwani, we współpracy z Uniwersytetm w Macerata specjalizującym się w edukacji transkulturowej i Uniwersytetem Kenyatta - jedyną uczelnią wyższą w Kenii oferującą edukację w dziedzinie sztuk pięknych. Za powołanie specjalizacji w zakresie edukacji artystycznej na poziomie Diploma i Bachelor’s na Uniwersytecie Pwani jest odpowiedzialna przede wszystkim Akademia Sztuki w Szczecinie.

Edukacja artystyczna na Uniwersytecie Pwani jest wspierana organizacją Festiwalu DUOS, polsko-kenijskiego festiwalu artystycznego opartego na wymianie wiedzy i współpracy pomiędzy artystami z Akademii Sztuki w Szczecinie i z wybrzeża Kenii. Festiwal obejmuje różne dziedziny sztuki, w tym m.in. modę, taniec, malarstwo, fotografię, rzeźbę i instalację oraz filmy. Jego pierwsza edycja odbędzie się w dn. 9-27 marca 2021 r. wraz z finałem w Kilifi k. Mombasy na kenijskim wybrzeżu (w dn. 25-27 marca 2021 r.). 

Praca w ramach Festiwalu DUOS będzie realizowana w grupach roboczych składających się z polsko-kenijskich duetów artystycznych i pięcioosobowych grup studenckich. Efekty kolejnych edycji wydarzenia będą prezentowane na wystawach w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Pierwsza taka wystawa planowana jest na maj br.

Więcej informacji nt. projektu oraz samego Festiwalu można uzyskać na dedykowanej stronie internetowej (dostępna w języku angielskim) www.tpaae.eu 

Ambasada RP w Nairobi objęła patronat honorowy nad Festiwalem DUOS.