Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Instrumentalny
II Konkurs Zespołów Kameralnych
Nabór zgłoszeń
II Konkurs Zespołów Kameralnych
18 maja 2024, godz. 10.00
Sala Perłowa, Pałac Ziemstwa Pomorskiego
 
zgłoszenia należy przesłać do dnia 05 maja 2024 na adres mailowy:
pawel.maslanka@akademiasztuki.eu
 
***

Koncert laureatów i rozdanie nagród
18 maja 2024, godz. 10.00
Sala Perłowa, Pałac Ziemstwa Pomorskiego
 
pliki do pobrania
18 maja 2024 odbędzie się kolejna edycja Konkursu Zespoów Kameralnych adresowanego do studentów Wydziału Instrumentalnego Akademii Sztuki.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym Regulaminem i do uczestnictwa (karta zgłoszenia do pobrania).
 
Regulamin II Konkursu Zespołów Kameralnych Studentów Akademii Sztuki w Szczecinie
1. Konkurs odbędzie się w dniu 18 maja 2024 r. o godzinie 10.00 w Akademii Sztuki w Pałacu Ziemstwa Pomorskiego, 71-899 Szczecin, aleja Niepodległości 40 (Sala Perłowa)
2. Organizatorem konkursu jest Kierownik Wydziału Kameralistyki dr Paweł Maślanka.
3. Partnerami konkursu są Salon Muzyczny FAN, Filharmonia w Szczecinie, Akademia Sztuki.
4. Konkurs przeznaczony jest dla zespołów kameralnych składających się wyłącznie ze studentów wydziału instrumentalnego Akademii Sztuki w Szczecinie.
5. Uczestników oceniać będzie jury wybrane przez organizatora konkursu. Przewodniczącym jury konkursu będzie Dziekan Wydziału Instrumentalnego dr hab. prof. Bogusław Jakubowski.
W skład jury wchodzą również:
- dr hab. Wojciech Kołaczyk
- dr Bogdan Szczerkowski
- dr Paweł Maślanka
- dr Anna Paras
6. Konkurs będzie jednoetapowy a program obejmuje wykonanie dowolnego utworu kameralnego jednoczęściowego bądź cyklicznego, którego ramy czasowe mieszczą się między 12 – 15 min.
7. Jury na podstawie odrębnego regulaminu przyznaje punkty uczestnikom i rozdziela nagrody. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
8. Uczestnicy wystąpią wg kolejności ustalonej poprzez losowanie w dniu konkursu.
9. W konkursie zostaną przyznane nagrody, których łączna pula wynosi 4000 złotych.
10. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać kartę zgłoszenia na adres mailowy:
pawel.maslanka@akademiasztuki.eu do dnia 05 maja 2024 roku.
11. Przesłanie przez kandydatów karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu konkursu.
12. Wyznaczeni przez jury laureaci konkursu zwolnieni są z końcowego egzaminu z kameralistyki w sesji letniej oraz zobowiązani są do wystąpienia na uroczystym koncercie laureatów, na którym również zostaną wręczone nagrody.
13. Koncert laureatów i rozdanie nagród odbędzie się w dniu konkursu 18 maja 2024 roku o godzinie 18.00 w Akademii Sztuki w Pałacu Ziemstwa Pomorskiego, 71-899 Szczecin,
aleja Niepodległości 40 (Sala Perłowa).
14. Konkurs jest wydarzeniem otwartym i można przebywać w Sali Perłowej w trakcie jego trwania.
15. Regulamin konkursu wchodzi w życie z dniem: 01 marzec 2024.