Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Mediateka
informacje ogólne
 
Pałac pod Globusem
plac Orła Białego 2
70-562 Szczecin

pokoje 004, 013, 014, parter
 
 
telefon:
664 080 264

kierownik
mgr Anna Ciabach
+ 48 664 080 165
anna.ciabach@akademiasztuki.eu

dział opracowywania/digitalizacji:
mgr Justyna Pruszyńska
+ 48 693 600 591
justyna.pruszynska@akademiasztuki.eu

dział udostępniania/informacji naukowej:
mgr Dorota Chrzanowska
+ 48 664 080 264
dorota.chrzanowska@akademiasztuki.eu

mgr Agnieszka Walczak
+ 48 664 080 264
agnieszka.walczak@akademiasztuki.eu
 
 
Mediateka Akademii Sztuki w Szczecinie to multimedialny system biblioteczno-informacyjny ukierunkowany na wspieranie edukacji akademickiej XXI wieku, oparty o tradycyjny księgozbiór wraz z drukami muzycznymi i o multimedia (płyty, filmy, książki w wersji elektronicznej, pliki muzyczne, prace naukowe). Dostęp do zbiorów zapewniany jest poprzez system biblioteczny, umożliwiający samodzielne przeszukiwanie zasobów, składanie zamówień i rezerwacji oraz prolongatę wypożyczonych materiałów. System samodzielnie wysyła także powiadomienia o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonych materiałów.

Podstawowy cel Mediateki, jakim jest zapewnienie studentom i wykładowcom Akademii Sztuki w Szczecinie dostępu do dzieł sztuk plastycznych i muzycznych realizowany jest w oparciu o zbiory własne i zbiory polskich bibliotek współpracujących z Mediateką na zasadzie wypożyczeń międzybibliotecznych. Wypożyczenia te realizowane są w oparciu o zgłaszane przez zainteresowanych dezyderaty. Mediateka pozostaje w kontakcie z Biblioteką Narodową w ramach wymiany informacji. Uzupełnianie zbiorów własnych odbywa się zarówno poprzez zakupy nowych pozycji, jak i dzięki szerokiej sieci współpracy, nawiązanej z innymi bibliotekami akademickimi i instytucjami kulturalnymi, która opiera się na zasadzie wymiany międzybibliotecznej w postaci darów z wydawnictw własnych.
 
Od 2012 roku Mediateka posiada dostęp do Wirtualnej Biblioteki Nauki, jak również dostępnych w niej serwisów: EBSCO, Web of Science, Science, Nature, Elsevier Science Direct, Springer Link, Wiley Online Library, Scopus. Wirtualna Biblioteka Nauki to istotne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, a także ważna pomoc dla studentów przygotowujących prace dyplomowe. Mediateka informuje również o zasobach dostępnych na otwartych licencjach, z których każdy zainteresowany może skorzystać.

Mediateka posiada w swoich zbiorach 23 089 pozycji (książek, nut, płyt winylowych, CD, DVD). Starsze wydania materiałów piśmienniczych oraz pozycje audiowizualne sukcesywnie są digitalizowane i zamieszczane w Bibliotece Cyfrowej Mediateki Akademii Sztuki, dostępnej na terenie czytelni.
Mediateka wspiera również zainteresowanych bogatą ofertą czasopism z wielu różnych dziedzin związanych ze sztuką i naukami pokrewnymi. Artykuły z czasopism są indeksowane i wyszukiwalne w systemie bibliotecznym.