Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
kierunki studiów - sztuki muzyczne
informacje ogólne
wokalistyka
 
KIERUNKI STUDIÓW - SZTUKI MUZYCZNE

śpiew solowy

studia stacjonarne I i II stopnia
 
kierunek studiów: Wokalistyka wykształcenie w zakresie wokalno-aktorskim, specjalność: śpiew solowy.
Studia stacjonarne I i II stop.
Miło nam poinformować, że od Roku Akademickiego 2021/22 studia licencjackie na kierunku wokalistyka będą trwały cztery lata. Tym samym dorównaliśmy do innym wiodących uczelni muzycznych w Polsce.

Na kierunku wokalistyka ze specjalnością śpiew solowy realizowane są takie treści programowe, by absolwent studiów otrzymał solidne podstawy oraz bazę w zakresie wykształcenia wokalno-aktorskiego. Studia te przygotowują do pracy solistycznej w teatrach operowych, operetkowych oraz muzycznych, pracy solistycznej w muzyce kantatowo - oratoryjnej, a także pieśniarskiej. Edukujemy studentów w pięknych przestrzeniach Pałacu Ziemstwa Pomorskiego i przygotowujemy także do działalności muzycznej w instytucjach kultury, w kościołach i w mediach, działalności naukowej i dydaktycznej w szkołach wyższych i kształcenia nauczycieli prowadzących kierunek emisji głosu i wokalistyki oraz animacji życia muzycznego w różnych środowiskach muzycznych. Ważna jest dla nas także animacja kultury muzycznej. W ramach wydziału funkcjonuje koło naukowe, organizujące wydarzenia artystyczno-kulturalne i wspierające działalność uczelni.

Kształci u nas wykwalifikowana kadra pedagogiczna - to czynni soliści osiągający sukcesy na operowych scenach świata, a także w muzyce kameralnej - wielkie nazwiska w świecie muzyki poważnej. Wydział organizuje co dwa lata Konkurs Wokalny im. Carla Loewe, wychwytujący nowe talenty w świecie wokalistyki i promujący twórczość tego związanego ze Szczecinem kompozytora.