Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Instrumentalny
"Inny język"
koncert w ramach warsztatów "Dźwięk-Ruch-Obraz"
"Inny język"
Koncert w ramach warsztatów "Dźwięk-Ruch-Obraz"

Teatr Kana

5.12.2021 godz. 18

Zespół Muzyki Współczesnej:
Alicja Kuczyńska
Piotr Michalski
oraz goście
Katherine Newton
Andreas E. Frank

Przygotowanie:
Alicja Pilarczyk

Współfinansowane ze środków Wydziału Kultury Urzędu Miasta w Szczecinie
Warsztaty Dźwięk-Ruch-Obraz to spotkanie studentów wielu dziedzin, nawiązanie współpracy między poszczególnymi wydziałami, a przede wszystkim poszerzenie wiedzy o zagadnienia związane z ważnym elementem sztuki współczesnej jakim jest łączenie instrumentów akustycznych z elektroniką, ruchem i wizją. Współistnienie Wydziałów Sztuki Mediów i Instrumentalnego Akademii Sztuki daje niezbędną i wyjątkową na skalę kraju bazę do zapoznania studentów z niezwykle ważnym kierunkiem rozwoju sztuki współczesnej. 

Podsumowaniem wydarzenia będzie performance "Inny Język". Multimedialny koncert, otwarty dla publiczności, jest wyjątkowym wydarzeniem tak dla Akademii Sztuki w Szczecinie, jak i dla Miasta Szczecin. Obok przedstawienia pracy studentów i gości realizowany bowiem będzie postulat wykorzystania potencjału Akademii Sztuki jako uczelni wielowymiarowej i rezonującej z najnowszymi prądami kulturowymi na świecie.