Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
kierunki studiów - sztuki muzyczne
instrumentalistyka
I i II stopień
 
Kierunek studiów: Instrumentalistyka

Studia stacjonarne I i II stopnia
 
Specjalności:
 • akordeon,
 • altówka,
 • fagot,
 • flet,
 • fortepian,
 • gitara,
 • harfa,
 • klarnet,
 • kontrabas,
 • obój,
 • organy,
 • perkusja,
 • puzon,
 • saksofon,
 • skrzypce,
 • trąbka,
 • tuba,
 • waltornia,
 • wiolonczela.


Wydział Instrumentalny Akademii Sztuki w Szczecinie może się poszczycić wspaniałą kadrą artystów muzyków, czynnie koncertujących w największych salach koncertowych świata.

Poszczególni pedagodzy są koncertmistrzami orkiestr symfonicznych, solistami i kameralistami. Studia na kierunku instrumentalistyka mają na celu kształcenie muzyków w kierunku solistycznym, kameralnym, przygotowanie do pracy w orkiestrach, kształtowanie umiejętności w zakresie managementu i promocji kultury. Pozwalają także zdobyć uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkolnictwie muzycznym pierwszego i drugiego stopnia.

Na wydziale funkcjonuje orkiestra symfoniczna i orkiestry kameralne, w których młodzi muzycy mogą rozwijać swoje umiejętności i nabierać niezbędnego doświadczenia. Mamy bogate, najwyższej jakości instrumentarium, pracownie dydaktyczne i obecnie remontowaną, zabytkową salę koncertową. Do dyspozycji jest także profesjonalne studio nagraniowe, umożliwiające pracę z mikrofonem, która w dobie XXI wieku jest bezsprzecznie bardzo ważna w rozwoju profesjonalnego artysty muzyka.

Wydział Instrumentalny Akademii Sztuki w Szczecinie organizuje liczne koncerty, warsztaty, a wirtuozi z całego świata przyjeżdżają, by prowadzić kursy mistrzowskie. W ramach wydziału funkcjonują także koła naukowe.