Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Malarstwa
Jarosław Lubiak
dr
adiunkt
kierownik zakładu historii i teorii sztuki
dr Jarosław Lubiak, jest kuratorem i krytykiem sztuki. Pracuje w Akademii Sztuki w Szczecinie. Jest absolwentem Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie obronił pracę doktorską poświęconą relacjom współczesnej architektury i filozofii. Zajmuje się przekształceniami sztuki współczesnej i historią sztuki XX w. w relacji z aktualną filozofią i w odniesieniu do przemian polityczno-społeczno-ekonomicznych w szczególności do transformacji sfery publicznej i planetarnego kryzysu środowiskowego.

Był kuratorem między innymi następujących wystaw: Forensic Architecture. Centum Natury Współczesnej, w ramach projektu Plastyczność Planety, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski (U—jazdowski), Warszawa 2019; Bezludzka Ziemia, w ramach projektu Plastyczność Planety, U—jazdowski, Warszawa 2019; Czekając na kolejne nadejście, współkuratorki Anna Czaban, Ūla Tornau, U—jazdowski, Warszawa 2019 i Contemporary Art Center, Wilno 2018; Slavs and Tatars. Usta usta, U-jazdowski, 2016; Angelika Markul. To, co stracone, jest na początku, U-jazdowski, 2016; Przestrajanie. Leszek Knaflewski i audiosfera, U-jazdowski, 2015, Stan życia. Polska sztuka współczesna w kontekście globalnym, National Art Museum of China w Pekinie, 2015, Aleksandra Ska. Pandemia, Galeria Piekary, Poznań 2015.

Jest redaktorem publikacji, autorem artykułów naukowych i tekstów krytycznych ― m. in.: Pandemia. Nauka. Sztuka. Geopolityka, współredakcja z Mikołajem Iwańskim, Szczecin – Poznań 2018, Przestrajanie. Leszek Knaflewski i audiosfera, Warszawa 2015; Wyzwolone siły. Angelika Markul i współczesny demonizm, Łódź, 2013; Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm, z Małgorzatą Ludwisiak, Łódź 2012; Paralaksa. Spojrzenia Zbigniewa Rogalskiego, Łódź 2012; Powidoki życia. Władysław Strzemiński i prawa dala sztuki, Łódź 2012; Katja Strunz, Zeittraum #9 für Władysław Strzemiński, Łódź – Köln 2011; Muzeum jako świetlany przedmiot pożądania, Łódź, 2010.