Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Grafiki
Justyna Machnicka
dr hab.
profesor uczelni
Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Constantina Brancusi w Szczecinie. Studia na Wydziale Architektury Wnętrz i Grafiki w Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej w Szczecinie na kierunku grafika. Dyplom magisterski z wyróżnieniem zrealizowany w Pracowni Projektowania Znaku i Form Identyfikacyjnych profesora Andrzeja Tomczaka. Doktor sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (2012). Ukończyła studia podyplomowe w zakresie User Experience Design na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie (2017). Otrzymała tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu (2020). Od 2014 roku kieruje Pracownią Projektowania Wydawnictw i Publikacji Cyfrowych w Szczecinie w strukturze Katedry Grafiki Projektowej na Wydziale Grafiki. Ma szesnastoletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni artystycznej.
Zajmuje się szeroko pojętym projektowaniem graficznym. Od projektów znaków, przez różnorodne wydawnictwa, po strony internetowe. Na polu twórczym głównym obiektem jej zainteresowań jest ilustracja i plakat. Tworzy plakaty autorskie, które są osobistą wypowiedzią dotyczącą wydarzeń, i prywatnych, i tych z pierwszych stron gazet, oraz plakaty anonsujące wydarzenia kulturalne. Aktywnie bierze udział w polskich i międzynarodowych wystawach plakatu. Twórczyni i organizatorka Przeglądu Plakatu Autorskiego Roller Poster. Prowadzi rubrykę „Ładne strony” w kwartalniku „Przekrój”.


Osiągnięcia
Pięciokrotna stypendystka Prezydenta Miasta Szczecin w latach: 1996, 1997, 2002, 2003, 2004. Uhonorowana nagrodą Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za najlepszy dyplom w zakresie projektowania graficznego wykonany w roku akademickim 2004/2005. Jej praca dyplomowa zakwalifikowana została do wystawy w Śląskim Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości „Najlepsze polskie dyplomy projektowe” w ramach ogólnopolskiego konkursu dla adeptów polskich uczelni kształcących projektantów (2006). Zdobywczyni pierwszej nagrody za logo jubileuszowe dla miasta Piła (2010). Zdobywczyni nagrody fundowanej na 26. Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach (2019). Wyróżnienie w konkursie Zachodniopomorskie Wydarzenie Muzealne Roku 2019 w kategorii działalność edukacyjno-popularyzatorska za projekt „Zestaw narzędzi edukacyjnych dla potrzeb Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie” (2020). 

Od 2012 roku kieruje projektem pod nazwą Międzynarodowy Przegląd Plakatu Autorskiego Roller Poster. Jego założeniem jest popularyzacja plakatu autorskiego (self-edition). Przegląd finansowany jest z działalności statutowej Akademii Sztuki w Szczecinie oraz ze środków zewnętrznych. Działalność w ramach przeglądu jest działalnością naukowo-badawczą, jak i popularyzacją sztuki. Organizatorka cyklicznej wystawy Dizajn Start, czyli Najlepsze Dyplomy Katedry Grafiki Projektowej.