Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Wzornictwa
Karolina Izdebska
dr
 
dr
Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego. W pracach badawczych zajmuje się socjologią sztuki, w szczególności społecznym funkcjonowaniem sztuki w przestrzeni publicznej. Autorka książki „Przestrzeń i miejsce w praktyce artystycznej. Socjologiczne studium przypadku” (2015), licznych artykułów naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych (m. in. w „Kulturze i Społeczeństwie”, „Kulturze Popularnej”, „Miscellanea Sociologica i Anthropologica”, „Journal of Refugee Studies”), redaktorka publikacji zbiorowej „Sztuka poza instytucjami? Artysta w przestrzeni publicznej” (2017) oraz współredaktorka monografii „Społeczne konteksty współczesnej aktywności twórczej” (2019). Współpracowała przy projektach artystycznych realizowanych w przestrzeni publicznej: „Przepisane w schronie” (2013), „Miasto Mówi Mi” (2018) oraz projektach badawczych dotyczących kultury. Od 2016 roku organizuje ogólnopolskie konferencje koncentrujące się wokół problematyki socjologii sztuki, kultury i dizajnu.