Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Malarstwa
Katarzyna Szeszycka - Nocą będę opisywał słońca
 
 
Wystawa jest najpełniejszym jak dotąd pokazem serii obrazów malarskich i filmowych Katarzyny Szeszyckiej, która swój cykl poświęciła zmarłemu cztery lata temu ojcu. Tytuł został zaczerpnięty z tytułu książki francuskiego neuropsychiatry Borisa Cyrulnika, propagatora idei resilience. Nazwa nie ma jeszcze w języku polskim odpowiednika w pełni oddającego jej znaczenie. Resilience to odporność, sprężystość, prężność, elastyczność i siła potrzebne, aby przeżyć kryzys, podnieść się i iść dalej.

Katarzyna Szeszycka (ur. 1983) - malarka, artystka interdyscyplinarna. Tworzy także przestrzenne realizacje odnoszące się do granicy percepcji: The Model of Swarm (2019) - ćwiczenie sensualne umożliwiające rysowanie w umyśle przestrzeni za pomocą dźwiękowej sugestii ruchu, Białe rośliny (2014/15) - organiczne białe łąki hodowane bez udziału światła. Współtworzy niezależną FREEDOM GALLERY w szczecińskiej OFF MARINIE oraz Fundację Sztuki UPSIDE ART. Wykłada na Akademii Sztuki w Szczecinie.
 
Tomasz Stanisław Szeszycki (1954-2019) - społecznik, przyrodnik, popularyzator ochrony przyrody, inicjator i współinicjator utworzenia: 7 rezerwatów przyrody, 6 użytków ekologicznych, 7 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i 41 pomników przyrody.
Katarzyna Szeszycka
Nocą będę opisywał słońca
 
TRAFO Trafostacja Sztuki w Szczecinie
 
13.10-30.11.2023

wernisaż: 12.10.2023 r. (czwartek), godz.o 19:00
oprowadzanie: 23 listopada 2023 r. (czwartek) o 18:00

Kurator:
Stanisław Ruksza

Koordynatorki:
Dominika Głowala,
Anna Sienkiewicz-Rogaś