Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Edukacji Muzycznej
Katedra Dyrygentury
 
 
Katedra Dyrygentury działa w strukturze Kolegium Sztuk Muzycznych od 1 października 2019 r. Wcześniej była to Katedra Dyrygentury Chóralnej w ramach Wydziału Edukacji Muzycznej. Kierownikiem katedry jest dr hab. Anna Tarnowska, prof. nadzw. Akademii Sztuki w Szczecinie.    

Zadaniem Katedry jest wielopłaszczyznowe, praktyczno-teoretyczne kształcenie wyspecjalizowanych dyrygentów chóralnych, mające na celu przygotowanie do indywidualnej działalności artystycznej, naukowej, dydaktycznej czy kulturotwórczej. Sprawuje ona opiekę merytoryczną nad tokiem nauczania w ramach specjalności: Dyrygentura chóralna, Edukacja muzyczna, Muzyka Kościelna, Śpiew Jazzowy. W skład Katedry wchodzą pedagodzy prowadzący zajęcia z dyrygowania (zarówno muzyka chóralna a cappella, wokalno – instrumentalna oraz muzyka symfoniczna), czytania partytur, prowadzenia zespołów wokalnych.  

Katedra Dyrygentury stanowi platformę wymiany doświadczeń oraz podnoszenia kwalifikacji jej członków. Ważnym elementem jej działalności jest organizacja konferencji, wykładów otwartych przygotowanych przez pedagogów AS – członków Katedry i zaproszonych gości. W ramach działalności katedry odbywają się również warsztaty wokalne i dyrygenckie prowadzone przez najlepszych chórmistrzów z kraju i zagranicy.