Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Edukacji Muzycznej
Konferencja Naukowo-Metodyczna „Teoria muzyki w praktyce”
 
Konferencja Naukowo-Metodyczna „Teoria muzyki w praktyce”
25 listopada 2023
Akademia Sztuki w Szczecinie
 
 
pliki do pobrania
W dniu 25 listopada 2023 odbędzie się Konferencja Naukowo-Metodyczna „Teoria muzyki w praktyce”
 
Coroczna Konferencja Naukowo-Metodyczna „Teoria muzyki w praktyce” przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej i innych kierunków muzycznych przygotowujących się do zawodu nauczycielskiego, nauczycieli szkół muzycznych, naukowców, metodyków, artystów - muzyków. Tegoroczna szósta edycja – planowana hybrydowo: stacjonarnie w Sali Koncertowej ZPSM im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie i on line, zgromadzi,  jak co roku ponad 100 uczestników, zarówno czynnych – referentów, jak i biernych odbiorców proponowanych treści.

Głównym celem organizacji konferencji naukowo-metodycznej „Teoria muzyki w praktyce. Znaczenie muzyki – znaczenia w muzyce”  jest doskonalenie umiejętności metodycznych aktualnie pracujących nauczycieli przedmiotów ogólno muzycznych w szkolnictwie artystycznym I i II stopnia (w szczególności kształcenia słuchu, audycji muzycznych, literatury muzycznej, analizy form muzycznych, harmonii, wiedzy o muzyce i nauki o muzyce) oraz wsparcie jakości kształcenia przyszłych nauczycieli tych przedmiotów w szkolnictwie muzycznym.

Zaplanowany cel zostanie zrealizowany w dniu 25 listopada 2023 r. podczas konferencji, która umożliwi  bezpośredni  kontakt z autorytetami naukowymi i specjalistami-praktykami w dziedzinie muzyki, dydaktyki, pedagogiki i psychologii, pracujących w obszarze profesjonalnej edukacji muzycznej. Konferencja przeprowadzona zostanie hybrydowo – stacjonarnie w siedzibie ZPSM i. F. Nowowiejskiego w Szczecinie oraz równocześnie  on line na platformie TEAMS Akademii Sztuki.

Do 10.10.2023 trwa nabór chętnych osób do czynnego udziału w konferencji, zaproszenia przesłane zostaną do wszystkich uczelni artystycznych w Polsce. Uczestnicy bierni, nauczyciele i studenci, po zapoznaniu się z gotowym programem wydarzenia, będą mogli rekrutować się w dniach 15.10-20.11.2023.

Dodatkowe informacje w załączonym Komunikacie 1.