Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Instrumentalny
Konkurs Zespołów Kameralnych studentów AS
zgłoszenia do 15 maja 2023 roku
konkurs Zespołów Kameralnych
studentów Akademii Sztuki w Szczecinie
 
zgłoszenia do 15.05.2023
 
koncert laureatów konkursu:
5.06.2023
pliki do pobrania
Regulamin Konkursu Zespołów Kameralnych studentów Akademii Sztuki w Szczecinie

1. Konkurs odbędzie się w dniu 29 maja 2023 roku w Akademii Sztuki w Szczecinie, 70-652 Szczecin, plac Orła Białego 2.

2. Organizatorem konkursu jest kierownik wydziału kameralistyki dr Paweł Maślanka.
 
3. Partnerem i sponsorem konkursu jest sklep muzyczny FAN.

4. Konkurs przeznaczony jest dla zespołów kameralnych składających się wyłącznie ze studentów wydziału instrumentalnego Akademii Sztuki w Szczecinie.

5. Uczestników oceniać będzie jury wybrane przez organizatora konkursu. Przewodniczącym jury konkursu będzie dziekan wydziału instrumentalnego dr hab. Bogusław Jakubowski
Sekretarzem i opiekunem konkursu jest dr Paweł Maślanka.
W skład jury wchodzą również:
- dr hab. Wojciech Kołaczyk
- dr Natan Dondalski
- dr Paweł Maślanka
- mgr Anna Strycharczyk

6. Konkurs będzie jednoetapowy.

7. Program konkursu obejmuje wykonanie dowolnego utworu kameralnego jednoczęściowego bądź cyklicznego, którego ramy czasowe mieszczą się między 15 – 20 min.

8. Jury na podstawie odrębnego regulaminu przyznaje punkty uczestnikom i rozdziela nagrody. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.

9. Uczestnicy wystąpią wg kolejności ustalonej przez organizatora konkursu min. dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem.

10. W konkursie zostaną przyznane nagrody, których łączna pula wynosi 4000 złotych.

11. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać kartę zgłoszenia na adres mailowy: pawel.maslanka@akademiasztuki.eu do dnia 15 maja 2023 roku.

12. Przesłanie przez kandydatów karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu konkursu.

13. Wyznaczeni przez jury laureaci konkursu zwolnieni są z końcowego egzaminu z kameralistyki w sesji letniej oraz zobowiązani są do wystąpienia na uroczystym koncercie laureatów, na którym również zostaną wręczone nagrody.

14. Koncert laureatów odbędzie się dnia 5 czerwca 2023 roku w Sali Koncertowej Akademii Sztuki w Szczecinie w Pałacu Ziemstwa Pomorskiego, aleja Niepodległości 40 

15. Regulamin konkursu wchodzi w życie z dniem: 20.03.2023