Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Związki zawodowe
kontakt
 
 
Przewodniczący: Robert Mleczko, 602555623, robert.mleczko@akademiasztuki.eu 
Wiceprzewodniczący: Marek Glinkowski, 502 458 817, marek.glinkowski@akademiasztuki.eu 
Sekretarzyni: Dominika Łabądź, 881780026, dominika.labadz@akademiasztuki.eu 
Skarbnik: Łukasz Skąpski, 601928877, lukasz.skapski@akademiasztuki.eu
 
W ramach ZZNAAS powołany został Pełnomocnik ds. Mobbingu i Dyskryminacji w celu zapewnienia zrzeszonym w ZZNAAS nauczycielkom/om akademickim ochrony przed mobbingiem, zachowaniami przemocowymi, molestowaniem, złym traktowaniem, itp.
Pełnomocnik ZZNAAS ds. Mobbingu i Dyskryminacji przyjmuje od nauczycielek/i akademickich zgłoszenia złego traktowania zarówno przez przełożone/ych, współpracowniczki/ków jak i studentki/ów. Po wstępnym rozpoznaniu, w przypadkach uzasadnionych, zapewnia ochronę prawną i pomoc w przygotowaniu wniosku do rzecznika dyscyplinarnego lub pracodawcy, zależnie od potrzeb.
Pełnomocnik ZZNAAS ds. Mobbingu i Dyskryminacji rekomenduje pracodawcy i opiniuje konkretne rozwiązania antymobbingowe.

Funkcję Pełnomocnika ZZNAAS ds. Mobbingu i Dyskryminacji w roku 2020 obejmuje Dariusz Fodczuk. (Na podstawie uchwały nr1/2020 z dnia 15 października 2020).