Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydawnictwo
Kozłowski/Makowicz
redakcja: Mikołaj Iwański
redakcja
Mikołaj Iwański

autorzy
Jarosław Kozłowski, Kamil Kuskowski, Łukasz Skąpski, Elżbieta Jabłońska, Rafał Jakubowicz, Luiza Nader, Adam Makowicz, Bogusław Rottermund, Katarzyna Dondalska, Leszek Kułakowski, Antoni Michnik

redakcja językowa
Monika Ples

projekt graficzny i skład
Kaja Depta-Kleśta

fotografie
Jerzy Wojciech Szreder
archiwum prywatne prof. dr. hab. Jarosława Kozłowskiego: Zbyszko Trzeciakowski, Jarosław Kozłowski

wydawca
Akademia Sztuki w Szczecinie
pl. Orła Białego 2
70-562 Szczecin
www.akademiasztuki.eu

ISBN 978-83-63072-94-0 (DRUK)
ISBN 978-83-63072-97-1 (PDF) - wersja elektroniczna jest bezpłatnie dostępna do pobrania poniżej


Województwo Zachodniopomorskie wsparło druk publikacji kwotą 10 tys. zł w ramach dotacji z budżetu zgodnie z umową nr WEiS-I/534/2/MA/22 z dnia 20 grudnia 2022. Nazwa zadania: „Organizacja ceremonii nadania tytułu honorowego doktora honoris causa w Akademii Sztuki w Szczecinie – publikacja książki pamiątkowej”.
pliki do pobrania
Publikacja do pobrania
W jednej publikacji spotykają się dwaj wybitni Artyści – Jarosław Kozłowski i Adam Makowicz. Postaci ikoniczne w swoich dziedzinach. Dzielą ich odmienne życiorysy, spojrzenie na świat, czy uprawiane dziedziny sztuki. Łączą ich doświadczenia pokoleniowe, bezkompromisowość w podążaniu za własną intuicją artystyczną i przyznane jednego dnia tytuły doktorów honoris causa Akademii Sztuki w Szczecinie.

W książce pod redakcją dra Mikołaja Iwańskiego, oryginalnie zaprojektowanej przez Kaję Deptę-Kleśtę, ujęte są recenzje przygotowane w czasie postępowań o nadanie tytułów doktorów honoris causa tym artystom. Obie części dzieła otwierają wykłady laureatów i laudacje autorstwa promotorów w tych postepowaniach – prof. dr. hab. Kamila Kuskowskiego oraz prof. dr. hab. Bogusława Rottermunda. Całość jest uzupełniona o teksty krytyczne i wywiad napisane przez autorów zaproszonych do współpracy przy publikacji.

Nadanie pierwszych w historii najmłodszej uczelni artystycznej tytułów doktorów honoris causa było wielkim wydarzeniem w Akademii. Wybór tych dwóch artystów nie był przypadkowy – odpowiada on wiodącym kierunkom rozwoju tej szkoły artystycznej. Akademia Sztuki w Szczecinie doceniła wybitnego profesora sztuk wizualnych z Poznania i jako pierwsza uczelnia w Polsce przyznała tytuł doktora honoris causa jazzmanowi – dlaczego? Odpowiedź na stronach publikacji.

Druk publikacji był możliwy dzięki wsparciu finansowemu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.