Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Rekrutacja
KROK PO KROKU
przez rekrutację do Szkoły Doktorskiej 
 
08.2024 - 04.09.2024
ETAP I: Dokumentacja i weryfikacja formalna

09.09.2024 - 11.09.2024
ETAP II: Rozmowy online
 
16.09.2024 - 19.09.2024
ETAP III: Prezentcje kandydatów
 
20.09.2024, godz 15:00
OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI
 
20.09.2024, godz: 15:00 - 26.09.2024, godz.15:00
CZAS NA SKŁADANIE ORYGINAŁÓW DYPLOMÓW
 
27.09.2024, godz. 15:00
OGŁOSZENIE LISTY PRZYJĘTYCH DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ
 
 
Masz pytanie, wątpliwości, sugestie?
Skontaktuj sie z Biurem Szkoły Doktorskiej
ETAP I
od sierpnia 2024 do 04 września 2024 (środa), godz. 15:00:
DOKUMENTACJA I WERYFIKACJA FORMALNA

ETAP II
od 9 września 2024 (poniedziałek) do 11 września 2024 (środa):
ROZMOWY ONLINE

ETAP III
od 16 września 2024 (poniedziałek) do 19 września 2024 (czwartek):
PREZENTACJE KANDYDADEK/KANDYDATÓW

OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI
20 września 2024 (piątek), godz:15:00

CZAS NA SKŁADANIE ORYGINAŁÓW DYPLOMÓW
od 20 września 2024 (piątek), godz. 15:00 do 26 września 2024 (czwartek), godz. 15:00

OGŁOSZENIE LISTY PRZYJĘTYCH DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ
27 września 2024 (piątek), godz. 15:00
 
 
ETAP I
od sierpnia 2024 - 04 września 2024 (środa), godz. 15:00 -
DOKUMENTACJA I WERYFIKACJA FORMALNA

1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym - REJESTRACJA
2. Uzupełnij wszystkie niezbędne informacje, wybierz dyscyplinę w jakiej aplikujesz
3. Skompletuj wszystkie niezbędne dokumenty - załączniki znajdziesz na stronie Uchwały rekrutacyjnej
5. Zeskanuj podpisane dokumenty i zapisz je na pendrive
6. Dopisz na pendrive dokumenty opracowane przez Ciebie w formacie PDF/MP4
7. Skutecznie dostarcz komplet dokumentów do Biura Szkoły Doktorskiej - osobiście lub tradycyjną pocztą, najpóźniej do środy, 4 września, do godziny 15:00.
 
Pamiętaj:
Nie czekaj na ostatnią chwilę. Mogą zdarzyć się problemy techniczne lub utrudnienia w kontakcie - trwają przerwy urlopowe.
Jeśli masz problem techniczny lub pytanie formalne, daj nam znać. Pomożemy znaleźć rozwiązanie.
Tylko terminowe dostarczenie pełnego kompletu dokumentów da Ci szansę na udział w II etapie rekrutacji.
 
Komplet dokumentów stanowi:
1.    podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej
2.    kwestionariusz osobowy
3.    oświadczenie kandydatki / kandydata
4.    kolorowe zdjęcie kandydatki / kandydata
5.    dokument potwierdzający wniesienie opłaty za postępowanie konkursowe
6.    skan dyplomu ukończenia studiów magisterskich
7.    dokument potwierdzający znajomość języka obcego co najmniej na poziomie B2 (jeśli takiego potwierdzenia nie zawiera dyplom ukończenia studiów magisterskich)
8.    portfolio
9.    życiorys artystyczny lub CV (z okresu minimum ostatnich 3 lat)
10.  opis problematyki i proponowany zakres projektu artystyczno-badawczego
11.  pisemna opinia przyszłego promotora / promotorki
12.  potwierdzenie zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych
13.  pendrive ze wszystkimi powyższymi dokumentami w wersji elektronicznej, w tym skanami podpisanych dokumentów, składanych w oryginale.
ETAP II
od 9 września 2024 (poniedziałek) do 11 września 2024 (środa)
ROZMOWY ONLINE
 
Osoby, które pozytywnie przejdą I etap rekrutacji, zostaną zaproszone na rozmowę online, na platformie Teams. Zaproszone osoby otrzymają link do spotkania. Zadbaj o dobre łącze w wyznaczonym terminie rozmowy.
Drugi etap rekrutacji podlega punktacji:
a) ocena dorobku naukowo-artystycznego kandydatki / kandydata na podstawie dostarczonych materiałów i rozmowy: 0–15 punktów;
b) ocena złożonego projektu badawczego i rozmowa z kandydatką / kandydatem: 0–15 punktów;
c) ocena spójności projektu badawczego i dorobku naukowo-artystycznego: 0–10 punktów.
 
Osoby, które w drugim etapie postępowania konkursowego uzyskały ponad połowę maksymalnej do uzyskania w tym etapie liczby punktów (to jest co najmniej 21 punktów) i znalazły się na 6. pierwszych pozycjach pod względem uzyskanej liczby punktów w danej dyscyplinie, zostają zakwalifikowane do trzeciego etapu postępowania.
 
ETAP III
od 16 września 2024 (poniedziałek) do 19 września 2024 (czwartek)
PREZENTACJE KANDYDATÓW
 
Na III etap rekrutacji 6 najwyżej ocenionych osób w danej dyscyplinie zostanie zaproszonych do Akademii Sztuki w Szczecinie, by osobiście się zaprezentować. Oceniana będzie przygotowana i przedstawiona przez kandydatkę / kandydata prezentacja jej / jego dorobku naukowo-artystycznego oraz prezentacja projektu badawczego, po których odbędzie się dyskusja z udziałem kandydatki / kandydata. Zakres i sposób prezentacji zależy od specjalności artystycznej i może zostać uzgodniony indywidualnie z kandydatem / kandydatką.
Trzeci etap postępowania konkursowego podlega następującej punktacji:
a) ocena prezentacji kandydatki / kandydata na posiedzeniu Komisji, przedstawiająca jej / jego dorobek naukowo-artystyczny: 0–15 punktów;
b) ocena prezentacji projektu badawczego, przedstawionego przez kandydatkę / kandydata na posiedzeniu Komisji: 0–15 punktów;
c) dyskusja Komisji z udziałem kandydatki / kandydata: 0–10 punktów.
 
OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI
20 września 2024 (piątek), godz:15:00
 
Osoby, które w trzecim etapie postępowania konkursowego uzyskają ponad połowę maksymalnej do uzyskania w tym etapie liczby punktów (to jest co najmniej 21 punktów) zostaną zakwalifikowane do Szkoły Doktorskiej AS. 
Wyniki postępowania konkursowego ogłoszone zostaną na stronie www Akademii w postaci list:
a) osób niezakwalifikowanych,
b) osób zakwalifikowanych.
 
UWAGA: zakwalifikowanie NIE OZNACZA przyjęcia do Szkoły Doktorskiej AS.
 
CZAS NA SKŁADANIE ORYGINAŁÓW DYPLOMÓW
od 20 września 2024 (piątek), godz. 15:00 do 26 września 2024 (czwartek), godz. 15:00
 
Osoba, która zostanie zakwalifikowana do Szkoły Doktorskiej AS, w terminie do 26 września 2024 (czwartek), do godz. 15:00 składa w Biurze Szkoły Doktorskiej AS oryginał dyplomu ukończenia studiów, jego ewentualne tłumaczenie oraz oświadczenie doktorantki / doktoranta, stanowiące załącznik nr 7.
 
OGŁOSZENIE LISTY PRZYJĘTYCH DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ
27 września 2024 (piątek), godz. 15:00
 
Przyjęcia do Szkoły następować będą w kolejności od najwyższej liczby uzyskanych punktów, zgodnie z przyjętymi limitami.
Lista doktorantek / doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej AS ogłoszona zostanie na stronie internetowej Akademii.
 
WSZYSTKIM KANDYDATKOM I KANDYDATOM ŻYCZYMY POWODZENIA I WIELU SUKCESÓW NA POLU ARTYSTYCZNYM I NAUKOWYM!