Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Architektury Wnętrz
Krzysztof Bizio
dr hab. inż
profesor uczelni
Architekt, teoretyk architektury współczesnej, dramatopisarz. 

Ukończył Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej (1994). Stopień doktora (2003 r. – specjalność: architektura i konserwacja zabytków), oraz doktora habilitowanego (2018 r. – specjalność: teoria i projektowanie architektoniczno-urbanistyczne) uzyskał na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Kierownik Katedry Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania ZUT w Szczecinie, oraz pracownik Katedry Architektury Wnętrz na Akademii Sztuki w Szczecinie (w latach 2010-2017, od 2020 r.).
 
Główny projektant ponad 70 zrealizowanych projektów z zakresu architektury, konserwacji zabytków, architektury wnętrz, oraz urbanistyki. Posiada uprawnienia do projektowania architektonicznego bez ograniczeń (od 1997 r.), oraz jest rzeczoznawcą budowlanym w specjalności architektonicznej (od 2011 r.). Członek Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP, oraz SARP. Autor m.in. budynku wielorodzinnego przy ul. Lutnianej 38 w Szczecinie, siedziby Teatru Małego w Szczecinie, rewitalizacji wraz z projektami wnętrz kamienic przy ul. Bogusława 1-2, Bogusława X 45, Jagiellońskiej 93, Wojska Polskiego 45 w Szczecinie, oraz rozbudowy przychodni w Gardnie.

W pracy naukowej specjalizuje się w badaniach nad teorią architektury współczesnej, oraz aktywizacją śródmieść miast. Promotor i opiekun naukowy około 100 prac magisterskich, 40 prac inżynierskich i licencjackich, oraz 3 opracowywanych rozpraw doktorskich. W zakresie dydaktyki specjalizuje się w projektowaniu architektury obiektów publicznych (obiekty kultury i miejsc pracy). Pod jego kierunkiem powstały projekty, które uzyskiwały nagrody i wyróżnienia w konkursach ogólnopolskich, oraz międzynarodowych (m.in. II nagroda w konkursie realizacyjnym na projekt Ambasady Czeskiej w Addis Abebie, studenci Anna Mierzyńska, Andrzej Chucha (2019 r.); oraz główna nagroda w konkursie studialnym na zaprojektowanie platformy obserwacyjnej dla flamingów w rezerwacie Al Wathba Wetland Reserve w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – studenci Kinga Gawlik i Piotr Rajewski (2020 r.)).
 
Jest autorem 10 dramatów, które wystawiano na scenach teatralnych w Polsce i zagranica (m.in. Rosja, Ukraina, Serbia, Niemcy, Francja, Korea Południowa). Jego teksty przetłumaczono na 15 języków obcych. Jest autorem ponad 20 słuchowisk zrealizowanych przez Teatr Polskiego Radia, oraz 3 zbiorów opowiadań. Współpracował przy powstawaniu filmów Andrzeja Wajdy i Piotra Łazarkiewicza.

Dwukrotny stypendysta Ministerstwa Kultury, laureat Nagrody Artystycznej Miasta Szczecina (2004 r.), Ambasador Miasta Szczecina (2003 r.), oraz laureat Nobla Zachodniopomorskiego. Otrzymał Srebrną Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego, Medal Edukacji Narodowej, oraz Medal za Długoletnią Służbę (srebrny).