Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Praca na Akademii
lektor języka angielskiego
 
Pracodawca:

Akademia Sztuki w Szczecinie

Stanowisko:

Lektor - ½ etatu na umowę o pracę (240 godzin dydaktycznych)

Od kandydatów oczekujemy: 

Stopnia zawodowego magistra filologii angielskiej. 
Udokumentowanego w życiorysie zawodowym co najmniej 2-letniego doświadczenia w pracy dydaktycznej w uczelni wyższej. 
Biegłej znajomości języka polskiego w mowie i piśmie (w przypadku obcokrajowców poświadczonej certyfikatem). 
Umiejętności wykorzystania nowoczesnych narzędzi w nauczaniu języka obcego. 
Zaangażowania i predyspozycji do wykonywania zawodu nauczyciela. 
Dyspozycyjności. 
Zdolności interpersonalnych i organizacyjnych. 

Zakres obowiązków: 

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie lektoratu języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania (A2-B2+), prowadzenie dokumentacji związanej z prowadzeniem lektoratu, opracowywanie programów zajęć, doskonalenie warsztatu dydaktycznego, podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych lub zawodowych. 
Gotowość do prowadzenia zajęć stacjonarnie w Akademii Sztuki w Szczecinie oraz online (platforma Teams).
Zaangażowanie w prace organizacyjne jednostki i Akademii Sztuki. 
Uwagi:
Zatrudnienie od 01.10.2022r
Akademia Sztuki nie zapewnia mieszkania kandydatom spoza Szczecina.

Zgłoszenia:

Dokumenty aplikacyjne proszę nadsyłać w formie elektronicznej na adres ewa.hajdasz@akademiasztuki.eu z tytułem „Aplikacja – Lektor”.
Zgłoszenia będą analizowane na bieżąco.           

Klauzula:

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i po jego zakończeniu, prowadzonego przez Akademię Sztuki w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, 1669, z 2019r. poz. 730)”.