Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Grafiki
Leszek Żebrowski
prof. dr hab.
 profesor
Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Constantina Brancusi w Szczecinie. Studia na Wydziale Grafiki w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku na kierunku grafika. Dyplom magisterski zrealizował w Pracowni Jerzego Krechowicza w 1978 roku. Doktor sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (2001). Otrzymał tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu (2004).
W 2016 otrzymał tytuł profesora, nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w Belwederze.
Kierował Pracownią Projektowania Plakatu w Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej w Szczecinie, a obecnie w Akademii Sztuki w Szczecinie. Ma 30-letnie doświadczenie w pracy pedagogicznej.
Zajmuje się rysunkiem, malarstwem, grafiką artystyczną, fotografią, własną techniką grafiki cyfrowej, ale najbardziej szeroko pojętym projektowaniem graficznym, w którym plakat odgrywa główną rolę. Od projektów znaków, przez różnorodne wydawnictwa, po strony internetowe. Tworzy plakaty, najczęściej związane z kulturą, drukowane w dużych nakładach, ale także plakaty autorskie, które są osobistą wypowiedzią dotyczącą wydarzeń i problemów w otaczającym nas świecie. Bierze udział w wielu wystawach indywidualnych w kraju i na świecie oraz w wielu przeglądach i konkursach plakatu. Jest kuratorem wystaw związanych z projektowaniem graficznym oraz wydawcą albumów o sztuce plakatu w Polsce.

Osiągnięcia
Leszek Żebrowski najczęściej postrzegany jest jako twórca ponad 500 plakatów, głównie o tematyce kulturalnej. Zaliczany jest do nurtu portretowego w plakacie polskim. W rysunkach wykonanych najczęściej techniką aerografu stara się oddać za pomocą deformacji psychikę portretowanego (cykle: Kukułcze gniazdo, Maszkarony). Opracował własną technikę druku, polegającą na rysowaniu bezpośrednio na płycie offsetowej i odpowiednim jej naświetleniu. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, między innymi Głównej Nagrody na Międzynarodowym Triennale Plakatu w Mons, nagrody za plakat w 7 Gold Bee w Moskwie, Brązowego Medalu na Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie. Wyróżnienia w konkursie Anti-Aids w Charkowie, III nagrody na Międzynarodowym Biennale Plakatu Teatralnego w Rzeszowie. Bierze udział w światowych przeglądach tej sztuki w Toyamie, Hong Kongu, Nigbo, Chaumont, Lahti, Moskwie, Trnawie, Brnie, Fort Collins, Osnabrück, Mons oraz zbiorowych wystawach polskiej sztuki plakatu w Budapeszcie, Berlinie, Ogace, Londynie, Kantonie, Lanckronie, Rzymie, Essen, Pensylwanii, Moskwie. Był wykładowcą w Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie, a obecnie jest profesorem w Akademii Sztuki w Szczecinie. Jest laureatem Nagrody Artystycznej Miasta Szczecina i wielokrotnym jego stypendystą. Posiada tytuł Ambasadora Miasta Szczecina.
 

Leszek Żebrowski jest autorem, projektantem i wydawcą albumu o szczecińskim plakacie „Szczecin Poster”. Projekt finansowany był przez Miasto Szczecin i Akademię Sztuki w Szczecinie. Przedstawiono w nim nie tylko sylwetki szczecińskich twórców plakatu, ale także prace autorów z całej polski, które zaistniały w naszym mieście. Jest także kuratorem wystawy na Placu Solidarności „Lex Drewinski, Leszek Żebrowski i ich studenci”. Jest to wystawa na wolnym powietrzu na dachu Muzeum Narodowego - Centrum Dialogu Przełomy. Miejsce to, nazywane potocznie sercem Szczecina, odwiedzane jest przez wielu szczecinian, także demonstrantów, ale i dzieci bawiące się tam na sankach.