Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Sztuki Mediów
Let's Meet Tomorrow Before the End of Our Time
międzynarodowe sympozjum
Let's Meet Tomorrow Before the End of Our Time
międzynarodowe sympozjum
 
25-27.05.2021
 
organizator:
Pracownia Filmu Społecznego
(Katedra filmu, Wydział Sztuki Mediów)
 
współorganizator:
TRAFO - Trafostacja Sztuki w Szczecinie
 
partnerzy:
Department of Fine Art, Tunghai University w Taichung
Universidad Central del Ecuador w Quito
 
 
wydarzenie FB:
pliki do pobrania

Czy kiedy fizyczne spotkania nie są możliwe, współpraca z osobami z innych krajów może być tak samo dostępna, jak ta z partnerami z własnej uczelni? Czy w internecie można stworzyć międzynarodową grupę, która będzie nie tylko współpracowała, ale i przyjaźniła się i współodczuwała? Czy internet jest jedynym kanałem dzielenia się na odległość zdobytą wiedzą i doświadczeniem? Czy spotkania na platformach służących do wideokonferencji to jedyny sposób na prowadzenie kilkuosobowego spotkania na odległość? Co zrobić, żeby fizycznie doświadczyć współbycia pomimo, że jesteśmy w odległych od siebie miejscach? Jak na odległość rozumieć się i dzielić emocjami?

Let's Meet Tomorrow Before the End of Our Time to spotkania podczas których omawiać będziemy nowe praktyki pozwalające na budowanie zdalnych relacji transnarodowych, międzykulturowych i translingwistycznych. Wspólnie zajmiemy się poszukiwaniem zupełnie nowych przestrzeni dla satysfakcjonującego zdalnego współistnienia.
Pierwszy dzień sympozjum poświęcony będzie tematyce różnic kulturowych. Drugiego dnia omówimy współpracę i kwestie dotyczące współautorstwa, równości i odpowiedzialność w grupach współpracujących. Ostatniego, trzeciego dnia przyjrzymy się zagadnieniom technologii cyfrowych, które umożliwiają zdalną współpracę, współtworzenie i dzielenie się wiedzą.

Sympozjum rozpocznie się 25 maja o północy czasu polskiego, a zakończy 27 maja o północy czasu ekwadorskiego. Gdziekolwiek jesteś na świecie - dołącz do naszych 79 godzin międzykulturowych, transgeograficznych i wielojęzycznych spotkań!

Międzynarodowe sympozjum studenckie realizowane jest przez Pracownię Filmu Społecznego (Katedra Filmu, Wydział Sztuki Mediów) wraz z partnerami z Ekwadoru i Tajwanu: Department of Fine Art, Tunghai University w Taichung i Universidad Central del Ecuador w Quito.
If physical meetings are impossible, what shall we do to make collaboration with people from other countries be as accessible as collaboration with partners from our own universities? Can the Internet be used to form an international group whose members will not only collaborate, but also become real friends and empathise with each other? Is the Internet the only channel for sharing knowledge and experience internationally? Are meetings via video-conferencing platforms the only way to conduct a remote meeting between several people? What can we do to physically experience co-existence despite being in disparate places? How can we understand each other and share emotions remotely?

Let's Meet Tomorrow Before the End of Our Time is a gathering during which we plan to discuss new practices that will allow for building remote transnational, transcultural and translinguistic relations. We hope to search for a completely new space for satisfactory remote co-existence.

The first day of the symposium is focused on the subject of cultural differences. On the second day we will discuss collaboration and co-authorship, equality and responsibility in collaborative groups. The third day will be devoted to the issues of the digital technologies that help remote collaboration, co-being and sharing knowledge. The symposium starts on the 25th of May at midnight Polish time, and ends on the 27th of May at midnight Ecuadorian time. Wherever you are in the world – please, join our 79 hours of transcultural, transgeographical and multilingual meetings!

The event is organized by the Social Film Studio in partnership with the universities of Ecuador and Taiwan: Department of Fine Art, Tunghai University, Taichung Graduate Institute of Transdisciplinary Art, National Kaohsiung Normal University, Kaohsiung Universidad Central del Ecuador, Quito.