Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Sztuki Mediów
Made [in] ready – Made [in] Szczecin
TRAFO Trafostacja Sztuki w Szczecinie oraz Akademia Sztuki w Szczecinie serdecznie zapraszają na otwarcie wystawy
Made [in] ready – Made [in] Szczecin
 
27 stycznia - 3 kwietnia 2022 r.
 
TRAFO Trafostacja Sztuki w Szczecinie,
ul. Świętego Ducha 4
 
wernisaż
27 stycznia 2022 r. (czwartek) o 19:00
 
artyści i artystki
Karolina Babińska, Filip Czacharowski, Kinga Dalska, Aleksandra Demianiuk, Paweł Dowejko, Jagoda Dukiewicz, Natalia Dybowska, Michał Fajferek, Dariusz Fodczuk, Dominik Garstecki, Piotr Gościcki, Natalia Janus-Malewska, Justyna Kaczmarek, Natalia Kochaniuk, Amanda Korol, Justyna Kramarz, Alicja Kuczyńska, Kamil Kuskowski, Natalia Laskowska, Agata Lech, Kacper Lendecki, Ella Maayan, Maciej Machowski, Sandra Majewska, Gabriela Matuszewska, Karolina Mełnicka, Karolina Michalewicz, Piotr Michalski, Małgorzata Michałowska, Patrycja Migiel, Anastatasia Mikhno, Marek Nelski, Teresa Otulak, Nikola Palej, Tatiana Pancewicz, Alicja Pasikowska, Uladzimir Pazniak, Maria Plucińska, Maciej Podsiadło, Weronika Potepa, Klaudia Prabucka, Monika Puchała, Oskar Rekowski, Artur Rozen, Ingrind Schmidt, Hanna Stanisławska, Karolina Szufletowska, Mikołaj Tkacz, Wiktoria Walendzik, Piotr Wardziukiewicz, Andrzej Wasilewski, Marlena Węgrzanowska, Julia Wilczok, Hanna Wilk, Kinga Wnuk, Krzysztof Wojciechowski, Justyna Wożniak, Aleksandra Zielińska, Rafał Żarski
 
kuratorzy
Dariusz Fodczuk, Kamil Kuskowski
 
koordynatorka
Anna Sienkiewicz
 
organizatorzy
Akademia Sztuki w Szczecinie, TRAFO Trafostacja Sztuki w Szczecinie
Od dekady w Szczecinie trwa dynamiczny proces budowy nowego środowiska twórców i odbiorców sztuki współczesnej. Bazując w równym stopniu na dorobku kulturalnym minionych dziesięcioleci Szczecina, jak i sile przyciągania zewnętrznych artystów i animatorów do nowopowstałych instytucji, udało się wykreować rozpoznawalne w skali kraju miejsca i ośrodki sztuki współczesnej. Płynnie stały się one elementem twórczego krajobrazu i wizerunku miasta.

Trafostacja Sztuki stara się zarówno podmiotowo uczestniczyć w procesie budowy środowiska sztuki w Szczecinie, jak i na bieżąco go dokumentować i opisywać. Służyła temu m. in. zeszłoroczna wystawa „Co sobie kto na swój temat wymyśli”, prezentująca potencjał artystów w różny sposób powiązanych ze Szczecinem – pochodzeniem, biografią, pracą, przedmiotem artystycznej eksploracji. Wystawa „Made [in] ready – Made [in] Szczecin” rozwija jeden z wątków poprzedniej ekspozycji, stawiając akcent na zmianę procesu kształcenia artystycznego, dokonanego w obrębie minionej dekady.

Szkolnictwo artystyczne jest jedną ze sfer, na którą rzutował przełom awangardowy początku XX wieku. Jak uczyć sztuki, której wartości nie mierzy się już kunsztem autorskiego wykonania, lecz potencjałem krytycznym i refleksyjnym gestu artysty, zmieniające sens przedmiotów codziennego użytku? Ekspozycja pokazuje efekt współczesnych praktyk edukacyjnych, odwołujących się do pracy nad „gotowymi” rzeczami, działaniami i symbolami. Są one realizowane i koordynowane przez dwóch artystów i dydaktyków Akademii Sztuki w Szczecinie: Kamila Kuskowskiego i Dariusza Fodczuka.

Współczesne szkolnictwo artystyczne dawno zerwało z dziewiętnastowiecznym akademizmem; w chwili obecnej jego podstawy opierają się na odmiennych metodach i założeniach. Coś, co kiedyś wydawało się anarchią i wygłupem, dziś, ujęte w instytucjonalne ramy, decyduje nie tylko o artystycznej sprawności, ale przesądza również o rozwoju krytycznej wrażliwości.  W konsekwencji pozwala na skuteczne komunikowanie istotnych problemów natury społecznej czy politycznej, co stało się jedną z najistotniejszych funkcji sztuki.

Celem kształcenia artystycznego jest dziś rozwijanie umiejętności krytycznego i analitycznego postrzegania, a metodami są trening nieskrępowanej twórczości i wzmacnianie upartej dociekliwości. Świat sztuki wymaga od jego uczestników sprawności ruchów konika szachowego, wskakującego niespodziewanie w puste pola, pozostawione jako nieużytki przez naukę i politykę. Naruszanie komfortu, pozornej zgody, w którym spoczywają codzienne rzeczy, ludzkie działania i zideologizowane symbole ma już swoją tradycję: odwołuje się do dadaizmu, sztuki pojęciowej, zwrotu wizualnego i dekonstrukcji.

Współczesna pracownia sztuki przypomina eksperymentalne laboratorium wolnej i zbuntowanej myśli, w której wypreparowane dzieło poddawane jest ewaluacji z perspektyw ściśle postmaterialnych. Granice empatii, będącej fundamentem współczesnej sztuki, zaczynają się od każdej osoby ludzkiej i poprzez świat roślin i zwierząt dochodzą do spektrum rzeczy. Ta postawa wobec rzeczy i zjawisk – uważnego słuchu, wejrzenia, otwarcia, wrażliwości – cechuje twórcze działania pedagogów, absolwentów i studentów związanych z prezentowaną pracownią.

Pracownia Działań Audiowizualnych i Performatywnych, Akademii Sztuki w Szczecinie została powołana w 2010 roku przez prof. dr. hab. Kamila Kuskowskiego. Osią wszelkiej aktywności pracowni są rozważania na temat wzajemnej relacji pomiędzy obrazem, dźwiękiem i akcją (performatyw). Przewinęło się przez nią wiele indywidualności twórczych, zarówno wśród współpracujących z profesorem dydaktyków, jak i wśród studentów, którym udaje się już zaznaczać swoją obecność w obszarze sztuk wizualnych. Kuratorami wystawy są: prowadzący pracownię prof. dr hab. Kamil Kuskowski oraz dr Dariusz Fodczuk.