Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Sztuki Mediów
MADE [IN] READY
RZECZY, DZIAŁANIA, SYMBOLE
MADE [IN] READY – RZECZY, DZIAŁANIA, SYMBOLE
 
Galeria BWA Jelenia Góra
 
17.09-15.10.2021
 
kuratorzy:
prof. dr hab. Kamil Kuskowski
dr Dariusz Fodczuk
 
Wystawa realizowana przy pomocy finansowej Miasta Jelenia Góra oraz Wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie.
Wystawa w cyklu prezentującym dorobek pedagogów, absolwentów i studentów Pracowni Działań Audiowizualnych i Performatywnych Akademii Sztuki w Szczecinie z okazji jubileuszu 10-lecia działalności.
Pracownia powołana została przez prof. dr. hab. Kamila Kuskowskiego.
Osią aktywności w pracowni są rozważania na temat wzajemnej relacji pomiędzy obrazem, dźwiękiem i akcją (performatyw). Przewinęło się przez nią wiele indywidualności twórczych, zarówno wśród dydaktyków, jak i studentów.

Prace dobrane do wystawy układać się będą w trzy tytułowe bloki, „rzeczy, symbole i działania”:
- prace związane z dekonstrukcjami oraz ingerencjami w formę przedmiotów;
- prace dotykające problematyki społecznej i politycznej;
- prace o większej złożoności formalnej, łączące w sobie różne media i wykorzystujące ich wzajemną relację w celu budowania skuteczności przekazu.