Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
galerie akademii sztuki w szczecinie
Małgorzata Czerniawska / Prześwity
wystawa malarstwa w Galerii Rektorskiej
Małgorzata Czerniawska / Prześwity
 
Galeria Rektorska
Akademia Sztuki w Szczecinie
 
wystawa
01.02.2022 – 07.04.2022
 
finisaż
Czwartek 07.04.2022, godz. 16:00
Foyer Pałacu pod Globusem
(Galeria Rektorska)
 
kurator
Tomasz Świtalski
 
wystawa została zrealizowana przy wsparciu dr hab. Bartłomieja Otockiego, prof. AS
 
O cyklu prac "Prześwity" z wprowadzenia do doktoratu Prześwity - w stronę światła, w stronę mroku. Transformacja przestrzeni i inne metody modelowania procesów percepcyjnych w malarstwie:
 
"Praca ta jest ukazaniem oraz usystematyzowaniem drogi, jaką przeszłam od pierwszych (czysto intuicyjnych) impresji malarskich, poprzez formy plastyczne będące wynikiem oswajania i transponowania emocji na obrazy, aż po świadomą transformację malarskiej przestrzeni – uwidaczniającą wewnętrzną potrzebę wniknięcia w tkankę obrazu i zjednoczenia z malarską materią.
Dokonuję w niej szerokiej eksploracji malarskiego medium – wnioskując, że świadoma transformacja malarskiej przestrzeni jest w stanie kształtować procesy percepcyjne oraz ma decydujący wpływ na jakość i rodzaj generowanych emocji. Ukazuję również bezpośredni związek pomiędzy transformacją struktury i przestrzeni obrazu, a jego emocjonalnym odbiorem – przede wszystkim dzięki doświadczeniu na poziomie zmysłowym – poprzez wzrok i dotyk. Rozważam różne możliwości dekonstrukcji przestrzeni, prowadzącej do maksymalnej transformacji w jej percepcji (nie zatrzymującej się wyłącznie na zewnętrznej tkance obrazu) pozwalającej na dotarcie do najgłębszych – nawet tych najmroczniejszych – obszarów podświadomości.
Szukam odpowiedzi na pytanie, dlaczego mrok jest dla artystów tak pociągający, chociaż bywa niebezpieczny oraz czy twórczość staje się jedynym – choć nie zawsze skutecznym – sposobem na jego oswojenie. W tym kontekście przywołuję twórców – zarówno z dziedziny malarstwa, jak i fotografii, literatury czy filmu – dla których ucieczka w mrok stanowi metaforę lęku, wewnętrznego niepokoju, czy zgubnego pożądania. Stawiam również tezę, że tworzenie jest swoistym rodzajem mechanizmu obronnego i podkreślam wielką wagę bezpośredniego działania ekspresji ukierunkowanej na realność przeżycia – traktującej obraz jako „zapis” wewnętrznej przestrzeni.
Wykazuję, że ekspresja twórcza od zawsze była dla mnie zarówno mechanizmem obronnym, jak i jedynym sposobem na oswojenie wewnętrznego mroku, co (paradoksalnie) umożliwiło mi zrozumienie istoty światła, które współistnieje i przeplata się z mrokiem w obopólnej zależności."
o artystce:
 
Małgorzata Czerniawska
 
Absolwentka PWSSP - obecnie Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Uprawia malarstwo sztalugowe, ścienne, komponuje wnętrza. Pedagog w Instytucie Architektury i Urbanistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie prowadzi autorską pracownię sztuk plastycznych w dziedzinie kreowania obrazu. Od wielu lat rozwija i pogłębia reliefowe przestrzenie z cyklu Prześwity.
 
> 2019 - Monografia: Małgorzata Czerniawska - wybrane obrazy oraz realizacje malarskie w architekturze. Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra, ISBN978-83-7842-399-7
>2021 - doktorat w dziedzinie sztuki: Prześwity - w stronę światła, w stronę mroku. Transformacja przestrzeni i inne metody modelowania procesów percepcyjnych w malarstwie.
ważniejsze wystawy:
> DREI ART GALERIE, Stuttgart 1989
>GALERIA MIEJSKA, Beeskow 1994
>BWA, Zielona Góra 1994
>MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW na Lednicy 1995
>GALERIA KUBUS, Hanower 1999
>ARSENAŁ, Poznań 2000
>XX Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego „CONFIGURACJA”, Szczecin 2004
>III BIENNALE SZTUKI „Obraz Środowiska” Galeria Sztuki Współczesnej PROFIL, Poznań 2007 >XXII Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin 2008
>CONCOURS INTERNATIONAL d'ART, Monte-Carlo 2010
> V BIENNALE SZTUKI „Ślad Istnienia” Galeria Sztuki Współczesnej PROFIL, Poznań 2012
> VII Międzynarodowe Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej „Barwy i Faktury”, Gdynia 2013 - GRAND PRIX
> „EKO MATERIA” MUZEUM NARODOWE w Gdańsku, 2017
> VIII BIENNALE SZTUKI „85 – Kontynuacja” Galeria Sztuki Współczesnej PROFIL, Poznań 2018
> GALERIA DUŻA SCENA UAP „Prześwity - w stronę światła, w stronę mroku”, Poznań 2021
> STARY BROWAR "Jazzowa Trzynastka" - wystawa towarzysząca XIII POZNAŃ OLD JAZZ FESTIVAL Poznań 2021