Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Edukacji Muzycznej
Małgorzata Gamrat
 dr hab.
 
Prowadzi badania nad kulturą europejską XIX–XXI wieku, zwłaszcza muzyką i literaturą oraz ich interakcjami. Szczególne miejsce w jej pracach zajmuje muzyka Franza Liszta, Aleksandra Tansmana i Hektora Berlioza oraz twórczość Honoriusza Balzaka i Pawła Kubisza. Zajmuje się także tłumaczeniami z języka francuskiego tekstów o muzyce, m.in. Aleksandra Tansmana i Vladimira Jankélévitcha. Interesuje się również metodologią badań interdyscyplinarnych, piosenką francuską, migracjami twórców XX wieku oraz historią nauczania muzyki (uczestniczka międzynarodowego projektu badawczego Histoire de l’enseignement de la musique en France 1795–1914, Francja 2014–2017). Absolwentka Wydziału Kompozycji, Teorii muzyki i Reżyserii Dźwięku Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz Wydziału Lettres, Langues et Arts Université Toulouse II Le Mirail. Doktoryzowała się na Uniwersytecie Jagiellońskim i w paryskiej École Pratique des Hautes Études (2012); stopień doktora habilitowanego uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim (2017). Bierze udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych (m.in. Musical Signification Project, Groupe International de Recherches Balzaciennes) oraz grantach jako kierownik (Pieśni na głos i fortepian Franza Liszta oraz ich transkrypcje fortepianowe jako przykład XIX-wiecznej praktyki hybrydyzacji gatunków i wzajemnego oświetlania się sztuk) i wykonawca (Od dialektů k literárním jazykům v Evropě, 2012; Obecność polskiej muzyki i muzyków w życiu artystycznym Paryża w okresie międzywojennym, 2017–2019; Filozofia muzyki. Metafizyczne, fenomenologiczne i dekonstruktywistyczne ścieżki badań nad muzyką, jej praktyką i teorią, 2017–2020). Jest członkinią międzynarodowych towarzystw naukowych: Société Française d’Analyse Musicale (Paris), The International Association for Word and Music Studies (Graz) oraz Les Amis d’Alexandre Tansman (Paris). Autorka kilkudziesięciu artykułów oraz dwóch monografii poświęconych twórczości Liszta: Muzyka fortepianowa Franza Liszta z lat 1835–1855 w kontekście idei ‘correspondance des arts’ (2014) oraz Między słowem a dźwiękiem. Pieśni na głos i fortepian Franza Liszta (2016). Współautorka (z Liborem Martinkiem) podręcznika Literatura i Muzyka. Wprowadzenie do problematyki (Opava 2015; wyd. 2. 2017). Współredaktorka tomów: Od dialektů k literárním jazykům v Evropě (2012), Český a polský strukturalismus a poststrukturalismus – historie a současnost / Strukturalizm i poststrukturalizm czeski i polski – historia i współczesność (2015), Nowa Muzykologia(2016), Joseph von Eichendorff (1788–1857) a česko-polské kulturní a umělecké pohraničí (2018) oraz Sto lat muzycznej emigracji. Kompozytorzy polscy za granicą 1918–2018 (2018; wyd. 2. 2019).