Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Architektury Wnętrz
Medea
 
organizator:
Wydział Architektury Wnętrz
 
wydarzenie towarzyszące:
ARCH Inside, Ex Machina
 
Międzynarodowe Interdyscyplinarne Sympozja na temat Nauki, Sztuki i Technologii Medea 2011-2021
 
Sympozjum Medea jest interdyscyplinarnym spotkaniem na pograniczu nauki, sztuki i technologii mającym w założeniu wymianę idei z różnych obszarów wiedzy, która może doprowadzić do niestandardowych połączeń pomiędzy dyscyplinami, niwelujących tradycyjnie funkcjonujące podziały. Program sympozjum przewiduje wielopanelową konferencję oraz wystawy towarzyszące. Ramy sympozjum są sukcesywnie poszerzane. W roku 2021 w programie było pięć paneli: o tematyce sztuki (panel główny MEDEA), nauk ścisłych (FNMA, PTA), nauk społecznych (ISLICS), nauk ekonomicznych (ITS) oraz sześć wystaw towarzyszących. Konferencja oraz wystawy towarzyszące miały miejsce w Centrum Nauki i Technologii NOESIS w Salonikach oraz w Hotelu Rea w Paralia Katerinis w Grecji.
 
Międzynarodowe Interdyscyplinarne Sympozja na temat Nauki, Sztuki i Technologii Medea są realizowane od 10 lat. Dotychczas miało miejsce osiem edycji sympozjum:
- Międzynarodowe warsztaty Artystyczno-Naukowo-Technologiczne MEDEA 2011 Eksplorując niewidoczne przestrzenie, Szczecin, Polska, 2011
- Drugie Warsztaty Artystyczno-Naukowo-Technologiczne MEDEA 2014, W stronę nowego Renesansu, Szczecin, Polska, 2014r.
- Trzecie Międzynarodowe Sympozjum na temat Nauki, Sztuki i Technologii MEDEA 2015 Powrót do Przyszłości, Zakintos, Grecja, 2015r.
- Czwarte Międzynarodowe Interdyscyplinarne Sympozjum na temat Nauki, Sztuki i Technologii MEDEA 2016 Summa Technologiae, Zakintos, Grecja, 2016r.
- Piąte Międzynarodowe Interdyscyplinarne Sympozjum na temat Nauki, Sztuki i Technologii MEDEA 2017 Physis | Morphosis, Heraklion, Grecja, 2017r.
- Szóste Międzynarodowe Interdyscyplinarne Sympozjum na temat Nauki, Sztuki i Technologii MEDEA 2018 Gen | Mem | Techne, Saloniki i Paralia Katerinis, Grecja, 2018r.
- Siódme Międzynarodowe Interdyscyplinarne Sympozjum na temat Nauki, Sztuki i Technologii MEDEA 2019 Złamana Symetria, Ateny, Grecja, 2019r.
- Ósme Międzynarodowe Interdyscyplinarne Sympozjum na temat Nauki, Sztuki i Technologii MEDEA 2020 Horyzont Zdarzeń, Syros, Grecja, 2020r.
- Dziewiąte Międzynarodowe Interdyscyplinarne Sympozjum na temat Nauki, Sztuki i Technologii MEDEA 2021 Mutacje, Saloniki i Paralia Katerinis, Grecja, 2021r.
 
Ideą inicjującą 10 lat temu sympozja Medea była koncepcja transwergencji wprowadzona przez Marcosa Novaka, który był gościem pierwszej edycji w 2011r.:
 
W czasie gdy konwergencja i dywergencja zawierają w sobie ukryte założenie, że prawda w sensie kulturowym czy obiektywnym jest „lądem stałym”, transwergencja uznaje za prawdziwe komunikaty będące wyspami w nieznanym archipelagu, czasami dostępnymi jedynie poprzez skoki, loty i podróże na manewrujących statkach.
Marcos Novak, Specjacja, Transwergencja, Allogeneza: Notatki z Produkcji Obcego.
 
Poruszając się po oceanie informacji w matematycznym wszechświecie jesteśmy w sytuacji podróżników, którzy wypływając niegdyś w morze statkami odkrywali nowe lądy.

dr hab. Andreas Guskos, prof. AS
Prorektor ds. współpracy międzynarodowej
Akademii Sztuki w Szczecinie