Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Malarstwa
Międzynarodowa Konferencja Feminizmu Marksistowskiego
 
 
Nasz wykładowca z Wydziału Malarstwa dr hab. Tomasz Kitlański, prof. AS, w daniach 16 – 18 listopada, bierze udział w Międzynarodowej Konferencji Feminizmu Marksistowskiego. 

Idea Międzynarodowej Konferencji Feminizmu Marksistowskiego powstała w feministycznej sekcji berlińskiego Instytutu Teorii Krytycznej (InkriT) skupionego wokół niemieckiej socjolożki i filozofki, prof. FriggiHaug, i jest nadal rozwijana. Pierwsza konferencja odbyła się w Berlinie w 2015 roku, kolejna – w Wiedniu w 2016, potem – w Lund w 2018 roku, a ostatnia – online z przyczyn pandemicznych – nadawana była z Kraju Basków w 2021 roku. Piąta konferencja feminizmu marksistowskiego odbędzie się w Warszawie w dniach 16-18 listopada 2023 roku. 

Opis konferencji:
W świecie po pandemii Covid-19, dodatkowo wstrząsanym rosnącą prekarnością i konfliktami zbrojnymi, relacje płci oraz walki pracownicze przybierają coraz ostrzejszą, czasem wręcz radykalną postać. Narastająca niepewność wiąże się z przerzucaniem odpowiedzialności za coraz większą część pracy opiekuńczej na te osoby, które są nią tradycyjnie najbardziej obciążone: kobiety, migrantki i osoby ubogie. Od lat dziewięćdziesiątych prekaryzacja rynku pracy, wzmacniana przez rzekomo post-polityczne narracje, prowadzi do rozmontowywania instytucjonalnych systemów opieki i ochrony zdrowia, przerzucając pełnione przez nie dotąd funkcje na zewnętrzne, nieformalne sieci lub też na przeciążone jednostki. Całkiem niedawne doświadczenie lockdown-u dodatkowo zwiększyło i tak już znaczący potencjał finansowy globalnych korporacji opartych na technologiach cyfrowych, czyniąc z nich element naszej codzienności oraz centrum kapitalistycznej produkcji. Utrzymujący się od lat reżim europejskich systemów granicznych oraz agresja Rosji na Ukrainę intensyfikują poczucie niepewności i utraty praw. Aktualny backlash, z jego ruchami anty-genderowymi i faszystowskimi tendencjami w zwalczaniu praw kobiet i mniejszości, cofa nas o całe dekady, zagrażając nam oraz przyszłym pokoleniom. W tych procesach krytyczna analiza feministyczna i poszukiwanie rozwiązań stają się koniecznym elementem diagnozowania problemów społecznych i reagowania na nie, przyczyniając się do zrozumienia w dużej mierze niewidocznych przemian oraz umożliwiając artykulację nowych wyzwań, a także nowych form oporu. W trakcie naszej konferencji chcemy zastanowić się nad feministycznymi odpowiedziami na aktualny kryzys, proponowanymi tak w polu teorii, jak też polityki oraz w kulturze i sztuce.