Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydawnictwo
Miejsca. O przestrzeniach dla sztuki
redakcja: Małgorzata Kaźmierczak, Anna Orlikowska
redakcja
Małgorzata Kaźmierczak, Anna Orlikowska

recenzja naukowa
prof. dr hab. Sławomir Sobczak

redakcja językowa i korekta
Maksymilian Wroniszewski

projekt graficzny i skład
Natalia Janus-Malewska
 
ISBN 978-83-951340-0-5
pliki do pobrania
preview
Obrońców Stalingradu 17 to szczeciński adres, pod którym od 2014 roku mieści się przestrzeń dla sztuki. Miejsce, którego nazwą w naturalny sposób stała się ulica i numer posesji, przy której się znajduje, z założenia nie jest ani galerią, ani project roomem, ani artist-run space’em, ani też siedzibą kolektywu. Mimo to na przestrzeni kilku lat istnienia odbyło się tam wiele wydarzeń artystycznych: wystaw, warsztatów, koncertów, spotkań i rezydencji. Obrońców Stalingradu 17 stało się również punktem spotkań młodego środowiska twórczego związanego z Akademią Sztuki w Szczecinie – miejscem, w którym nie tylko odbywają się wystawy, ale które można również na wielu płaszczyznach współtworzyć.

Udział w tego rodzaju nieformalnej sytuacji, w naturalny sposób stał się powodem powstania monograficznego wydawnictwa, poświęconego alternatywnym i niezależnym przestrzeniom dla sztuki. Publikacji, będącej analizą teoretyczną i opisem funkcjonowania modeli różnych miejsc, które wymykają się oficjalnemu schematowi zhierarchizowanych instytucji, takich jak muzeum czy galeria. Autorami tekstów są zarówno osoby o bogatym dorobku twórczym i naukowym, jak i młodzi artyści oraz teoretycy, którzy obecnie współtworzą takie sytuacje lub też funkcjonują w ich obiegu. Część tekstów poświęcona jest również miejscu rozumianemu jako fizyczna przestrzeń miasta – Szczecina, w którym znajduje się Obrońców Stalingradu 17, i jest próbą uchwycenia jego skomplikowanego genius loci, który warunkuje specyfikę środowiska twórczego. Miasta, gdzie wraz z powstaniem Akademii Sztuki wyodrębniła się grupa osób związanych z uczelnią: studentów, absolwentów oraz pedagogów, odczuwających potrzebę współtworzenia przestrzeni dla sztuki.
dr Małgorzata Kaźmierczak – historyczka, niezależna kuratorka wydarzeń artystycznych w Polsce i USA, szczególnie festiwali performance. Autorka tekstów o sztuce i redaktorka monografii naukowych. W latach 2014-2016 dyrektorka Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu. W latach 2016-2017 redaktorka naczelna Wydawnictwa Artystyczno-Naukowego Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie. Obecnie adiunkt na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.


 

dr Anna Orlikowska – artystka wizualna, zajmuje się różnorodnym medium, tworzy prace wideo, aranżacje przestrzenne, fotografie. Obserwatorka zjawisk niezauważalnych, drobnych, zwykle w sztuce pomijanych, traktowanych jako zbyt pospolite. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. W 2015 roku obroniła pracę doktorską na Wydziale Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Wielokrotnie nagradzana podczas krajowych i międzynarodowych konkursów, odbyła rezydencje artystyczne w Headlands Center for the Arts, San Francisco (2010), Futura Center for Contemporary Art, Praga (2008), FACT (Foundation of Art and Creative Technology), Liverpool (2007) oraz Deutsche Bank Studio, Berlin (2006). Brała udział w licznych wystawach w Polsce i zagranicą. Laureatka wielu stypendiów artystycznych (Młoda Polska, stypendium MKiDN), otrzymała wyróżnienie w konkursie Spojrzenia 2005. W ostatnim czasie jej prace były prezentowane na wystawach takich jak: Zooestetyka. Zwierzęta w sztuce w Muzeum Narodowym w Szczecinie (2019), Różnica i powtórzenie w Muzeum Sztuki w Łodzi (2017), Optical Illusion of the Body w National Taiwan Museum of Fine Arts (2017).
Od 2011 roku wykłada na Akademii Sztuki w Szczecinie, gdzie współprowadzi Pracownię Wideo i Narracji Transmedialnych (kiedyś Pracownię Działań Multimedialnych).