Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Architektury Wnętrz
Mirosława Jarmołowicz
dr hab.
profesor uczelni
 
Rektor Akademii Sztuki 2020-2024
 
Prowadzi Pracownię Projektowania Architektury Wnętrz i Mebla oraz zajęcia z geometrii wykreślnej i perspektywy, projektowania architektury wnętrz, projektowania detalu architektonicznego oraz podstaw fotografii.

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Szczecińskiej. Ukończone Podyplomowe Studium Szacowania Nieruchomości. Od 1996 roku nauczyciel akademicki w Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej, gdzie w latach 2005–2006 pełniła funkcję prodziekana. W 2002 roku obroniła rozprawę doktorską „Znaczenie perspektywy wobec współczesnych metod wizualizacji”, w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie architektura wnętrz, której promotorem był prof. Janusz Stankowski (na  Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu). Od 2010 roku pracownik naukowo-dydaktyczny oraz dziekan Wydziału Sztuk Wizualnych w latach 2010–2013 w Akademii Sztuki w Szczecinie. 

Laureatka szeregu nagród i wyróżnień za działalność naukową i artystyczną, w tym: coroczne nagrody w  konkursie „Matematyka w obiektywie” w latach: 2010–2017, który od 2014 roku stał się konkursem międzynarodowym. Od 2018 r. członkini jury Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Matematyka w obiektywie”.
nagroda Arcybiskupa Diecezji Kamieńsko Pomorskiej w 2011 r. za prace dokumentacyjne wykonywane wraz ze studentami związane z odbudową i ratowaniem sakralnych obiektów romańskich Pomorza Zachodniego.
dyplom Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej w 2015 r. za wspieranie młodych uczestników Konkursu Fotograficznego „Matematyka w obiektywie”.
Brała udział  w międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach i sympozjach, szczególnie dotyczących zagadnień związanych z matematyką w obszarze sztuki oraz jej zastosowania w procesie nauczania architektów i grafików. Autorka szeregu projektów i realizacji domów jednorodzinnych, klinik i gabinetów lekarskich oraz wnętrz prywatnych. Jej prace z zakresu rysunku, malarstwa, fotografii, projektowania architektury i wnętrz, działań artystycznych w przestrzeni publicznej – były prezentowane na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą. Jej projekty mają charakter interdyscyplinarny, gdyż stosuje własne  prace fotograficzne i rysunkowe zarówno w przestrzeniach prywatnych, jak publicznych, jako ich integralny i spójny element.

Rektor Akademii Sztuki na kadencję 2020-2024.