Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydawnictwo
MŁODE WILKI 2014-2021
redakcja: Łukasz Jastrubczak
 redakcja
dr Łukasz Jastrubczak

zespół badawczy:
dr hab. Zorka Wollny, dr hab. Anna Orlikowska, dr Łukasz Jastrubczak

autorzy
dr Łukasz Jastrubczak, prof. Tero Nauha, Anna Mituś, dr Bartosz Zaskórski, Rafał Żarski, Jolanta Nowaczyk

tłumaczenie
Łukasz Mojsak

rekdakcja językowa
Anna Witek

projekt graficzny i skład
Post-Noviki

fotografie
Emilia Turek, Aleksandra Hojczyk, Kamil Becker, inne fotografie dzięki uprzejmości artystów


WYDAWCA
Akademia Sztuki w Szczecinie
pl. Orła Białego 2
70-562 Szczecin

www.akademiasztuki.eu

© Copyright by Akademia Sztuki w Szczecinie, 2022

ISBN WYDAWCY: ISBN 978-83-63072-78-0

Finansowane ze środków Akademii Sztuki w Szczecinie

Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
 „MŁODE WILKI 2014-2021” to publikacja podsumowująca ostatnie 7 edycji Festiwalu Sztuki Młode Wilki, który organizowany jest przez Akademię Sztuki w Szczecinie od 2014 roku. Jest to przede wszystkim prezentacja artystów i artystek nagrodzonych w konkursie Festiwalu, wzbogacona o teksty, które poddają refleksji pro­blemy związane z praktykowaniem sztuki we współczesnych realiach w Polsce.  Książka zawiera również obszerną dokumentację zdjęciową z wszystkich edycji Festiwalu Młode Wilki. Zaprojektowana została przez studio Noviki, które od 2014 roku dba o oryginalną oprawę graficzną tego przedsięwzięcia.