Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Wzornictwa
Monika Tomczyk
dr
 
Dynamiczna i uznana profesjonalistka w dziedzinie badań i projektowania z bogatym doświadczeniem biznesowym, oferująca wiedzę specjalistyczną w zakresie opracowywania i wdrożenia  usług i produktów na rynek oraz strategii i programów projektowania produktów zgodnych z krótko- i długoterminowymi celami biznesowymi organizacji. Kluczowe obszary wiedzy specjalistycznej obejmują:  
- Design thinking,
- Desk research i badania terenowe
- Zarządzanie projektem
- Rozwój modelu biznesowego
- Procesy rozwoju organizacyjnego
- Zarządzanie zmianą
- Doskonalenie procesów 

Producent kilkudziesięciu zajść kulturalno - społecznych w kraju i za granicą. Dyrektor Klastra Kreatywnego  South Baltic.