Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydawnictwo
Nowe pola obrazowania – cyfrowe malarstwo. Na przykładzie Grid System Zbigniewa Romańczuka
redakcja: Joanna Szczepanik 
redakcja
dr Joanna Szczepanik

autorzy
Marta Czyż, Aleksandra Gieczys-Jurszo, dr Aleksandra Łukaszewicz-Alcaraz, dr Janusz Kowalski, Bartosz Nowak, dr Joanna Szczepanik

recenzja
dr hab. Piotr Zawojski

redaktor prowadzący
Ryszard Ziarkiewicz


korekta
Monika Szumowska-Chrabin

rok wydania 2015

ISBN 978-83-63072-84-1

 

Publikacja wydana przy wsparciu Miasta Szczecin
pliki do pobrania
preview
Gdyby trzeba było udowodnić twierdzenie, iż sztuka jest barometrem rzeczywistości pozaartystycznej, którą się inspiruje i z którą wchodzi w dialog, cykl Grid System stanowiłby doskonały argument dla takiego stwierdzenia. Zbigniew Romańczuk, tworząc malarstwo cyfrowe, nie tylko eksploruje nurtujące go problemy artystyczne i teoretyczne, lecz także daje wyraz swojej fascynacji postępem technologicznym i cywilizacyjnym oraz porusza kwestię roli sztuki we współczesności, w której granica pomiędzy sferami wirtualną i realną ulega zatarciu. Zamieszczone w zbiorze ujęcia teoretyczne analizują twórczość Zbigniewa Romańczuka z różnych perspektyw, stanowiąc atrakcyjny materiał wzbogacający percepcję wizualną i intelektualną propozycji artystycznej tego twórcy. Za motyw przewodni prezentowanych artykułów z pewnością uznać można obecność pojęcia obrazu technicznego oraz obrazu cyfrowego, jak również – u części autorów – próbę przeanalizowania cyklu Grid System zarówno w perspektywie wcześniejszej twórczości artysty, jak i w kontekście propozycji najnowszej historii i teorii sztuki.
Joanna Szczepanik