Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
katedra malarstwa i rysunku
o katedrze
kierowniczka katedry: dr hab. Katarzyna Szeszycka, prof.AS
Praktyka malarska jest dla nas złożonym procesem opartym na zmaganiu się z materią, warunkami codziennego życia, aktualną rzeczywistością społeczno-polityczną, teoriami i dyskursami, wreszcie z samą definicją malarstwa i sztuki. Wspólnie poszukujemy odpowiedzi, a siłę i motywację do pracy czerpiemy z samego procesu twórczego. Działamy w grupie, eksperymentujemy, kreujemy miejsca wystawiennicze, wychodzimy w przestrzeń publiczną, wymieniamy się doświadczeniami z artystami, pedagogami i studentami z innych miejsc twórczych w Polsce i za granicą. Pracujemy nad projektami artystycznymi, szanując wzajemnie swoje projekty życiowe
 
Katedra Malarstwa i Rysunku składa się z czterech pracowni malarstwa, czterech pracowni rysunku (w tym jednej pracowni rysunku i street artu), dwóch pracowni uzupełniających (pracownia nowych mediów i rzeźby, pracownia kompozycji i struktur wizualnych) oraz laboratorium technik i technologii malarstwa i rysunku. Pracownie oparte są na autorskich programach dydaktycznych i zindywidualizowanym procesie kształcenia. Nauczanie prowadzone jest w systemie dwustopniowym i kończy się pracą dyplomową, na którą składają się: praca wykonana w pracowni kierunkowej (Wydziału Malarstwa), praca wykonana w pracowni uzupełniającej (Wydziału Sztuki Mediów) oraz teoretyczna praca pisemna.
Bliska współpraca z Wydziałem Sztuki Mediów daje możliwość indywidualizowania ścieżki dydaktycznej w kierunku interdyscyplinarnym, związanym z takimi mediami jak fotografia, film, wideo, instalacja, performance. Nasze autorskie procesy kształcenia przygotowują studentów do rozpoczęcia samodzielnej aktywności twórczej, współpracy z instytucjami kultury oraz z obszarem szeroko rozumianych przemysłów kreatywnych.