Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
katedra komunikacji wizualnej
o katedrze
kierownik katedry: dr hab. Waldemar Wojciechowski
Dydaktycy tej specjalności to w przeważającej części doświadczeni praktycy. Ich kompetencje obejmują całe spektrum komunikacji wizualnej i pokrewnych – od teorii projektowania krojów pisma po globalną dystrybucję gier komputerowych. Starannie dopracowany zestaw pracowni kierunkowych w ramach struktury zakładu gwarantuje studentom nabycie unikalnych kompetencji na rynkach krajowych i zagranicznych. Są to przede wszystkim teoretyczne i praktyczne podstawy projektowania grafik użytkowych (np. identyfikacji wizualnej, czy aplikacji mobilnych), umiejętności prototypowania opakowań i samodzielnego wykonywania publikacji (np. książek), czy projektowania gier komputerowych od koncepcji po kompilację. Dzięki tak szerokim kompetencjom zespołu dydaktycznego, absolwenci kierunku Komunikacja Wizualna i Gry Komputerowe wyróżniają się w obu segmentach Komunikacji Wizualnej – projektanci grafiki mają szeroką wiedzę z zakresu technologii cyfrowych, UX/UI i psychofizjologii widzenia, a projektanci gier budują swoje światy na bardzo wysokim poziomie estetycznym, z dbałością o najdrobniejsze szczegóły wizualne.