Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Rekrutacja
Ogłoszenie o naborze na płatne Studia Podyplomowe na Wydziale Instrumentalnym, kierunek Instrumentalistyka
 
 
Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór kandydatów na płatne Studia Podyplomowe na Wydziale Instrumentalnym (kierunek: Instrumentalistyka). 

Wymagania wobec kandydatów: 

- Legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów muzycznych II st. na kierunku Instrumentalistyka 
- Uzyskanie pozytywnej oceny prezentacji przed komisją ok. 30-minutowego programu artystycznego (przewidywany termin – pon. 19 września 2022 r.) 
- Odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z komisją 
- Wymagane jest złożenie do 15 września 2022 r. do dziekana WI – prof. AS dra hab. Bogusława Jakubowskiego podania o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z odpisem lub uwierzytelnioną kopią dyplomu ukończenia studiów II st. na kierunku Instrumentalistyka

Szczegółowych informacji udzielają: 
Dziekan Wydziału Instrumentalnego dr hab. Bogusław Jakubowski, prof. AS boguslaw.jakubowski@akademiasztuki.eu
Kierownik Studiów Podyplomowych WI dr hab. Wojciech Kołaczyk, prof. AS wojciech.kolaczyk@akademiasztuki.eu