Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Instrumentalny
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Meeting Fletowo-Klarnetowo-Perkusyjny”
 
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Meeting Fletowo-Klarnetowo-Perkusyjny”
15-16 października 2021
Akademia Sztuki w Szczecinie
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie
 
Goście Konferencji:
prof. Ewa Murawska (flet) AM Poznań
dr hab. Ewelina Zawiślak (flet) AM Łódź
dr hab. Mariusz Barszcz (klarnet) AM Łódź
dr Barbara Borowicz (klarnet) AM Kraków
dr Maciej Hałoń (perkusja) AM Kraków
dr Bartosz Sałdan (perkusja) AM Kraków
 
Zapisy na warsztaty:
 
Zapraszamy na 2-dniową Konferencję Naukową „Meeting Fletowo-Klarnetowo-Perkusyjny” organizowaną przez Wydział Instrumentalny w dniach 15-16 października 2021.
W ramach konferencji zaplanowane są wykłady otwarte, warsztaty i koncerty.
 
Goście Konferencji:
prof. Ewa Murawska (flet) AM Poznań
dr hab. Ewelina Zawiślak (flet) AM Łódź
dr hab. Mariusz Barszcz (klarnet) AM Łódź
dr Barbara Borowicz (klarnet) AM Kraków
dr Maciej  Hałoń (perkusja) AM Kraków
dr Bartosz Sałdan (perkusja) AM Kraków

Organizator:
dr hab. Bogusław Jakubowski prof. AS

Współpraca:
dr hab. Piotr Piechocki prof. AS, dr hab. Renata Guzik prof. AS, dr hab. Jorge Valcarcel prof. AS dr Magda Morus-Fijałkowska, dr Krzysztof Krzyżewski, dr Dorota Maciaszczyk, dr Magdalena Kordylasińska-Pękala, mgr Rafał Krzanowski, mgr Joanna Kowalczyk
 
Partner:
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie
 
***
Szczegółowy program konferencji:
 
15 października 2021 (piątek)
Akademia Sztuki w Szczecinie, Ogród Zimowy Pałacu Pod Globusem

Wykłady:
10.00  dr hab. Bogusław Jakubowski prof. AS – „Klarnet i Nowa Polska Muzyka Kameralna”
10.15  dr hab. Mariusz Barszcz - "Jak wydajnie i skutecznie ćwiczyć gdy brak na to czasu"
10.30  dr Barbara Borowicz – „Wizualizacja muzyki w przestrzeni na wybranych przykładach klarnetowych utworów solowych Karlhainza Stockhausena”
10.45  dr hab. Piotr Piechocki prof. AS – „Psychologiczne przygotowanie młodego artysty do występu publicznego”
11.00  dr Krzysztof Krzyżewski – „Klarnet Es - poszukiwanie tożsamości”
11.15  dr Dorota Maciaszczyk AS Szczecin – „Pianista-kameralista i jego rola we współczesnym kształtowaniu ekspresji muzycznej we wszystkich etapach kształcenia”
11.30  dr Maciej Hałoń – „Między intencją twórczą a interpretacją utworu perkusyjnego. Wpływ współpracy kompozytor - wykonawca na ostateczny kształt dzieła”
11.45  mgr Rafał Krzanowski – „Etniczne bogactwo instrumentarium Brazylii a rozwój technik wykonawczych we współczesnej literaturze perkusyjnej”
12.00  mgr Antonina Kadur – „Elementy sztuk wizualnych w utworach perkusyjnych polskich kompozytorów”
11.15  dr Bartosz Sałdan – „Perkusja w myśli estetycznej Krystyny Moszumańskiej-Nazar i odzwierciedlenie dziedzictwa kompozytorki w twórczości jej następców z perspektywy wykonawcy”
12.30  dr Magdalena Kordylasińska-Pękala – „Współczesna perkusja wobec interdyscyplinarności - nowe kierunki rozwoju” 
12.45  prof. Ewa Murawska – „Współczesna sylwetka flecisty: solista, pedagog, manager?”     
13.00  dr hab. Renata Guzik prof. AS – „Duety na klarnet i flet polskich kompozytorów tworzących w XX wieku”
13.15  dr Magda Morus-Fijałkowska - "Flet altowy w twórczości wybranych polskich kompozytorów współczesnych"
13.30  mgr Joanna Kowalczyk – „Nowo nabyte utwory dla kameralistyki fletowej - kompozycje instrumentalne Carla Loewego”
14.45  dr hab. Ewelina Zawiślak – „Wzrastające znaczenie instrumentów dętych na przykładzie wybranych nowych polskich kompozycji XX i XXI w. z uwzględnieniem kreatywnej współpracy kompozytora i wykonawcy”


                                              WARSZTATY DLA STUDENTÓW
 
Zapisy na warsztaty: boguslaw.jakubowski@akademiasztuki.eu
                                                                       
WARSZTATY PERKUSYJNE
Sala Teatralna w Pałacu Pod Globusem, Sala Perkusji
dr Maciej  Hałoń AM Kraków
dr Bartosz Sałdan AM Kraków

WARSZTATY FLETOWE
Akademia Sztuki w Szczecinie, Sala 05, Sala 06
dr hab. Ewelina Zawiślak Am Łódź
prof. Ewa Murawska  AM Poznań

WARSZTATY KLARNETOWE
Akademia Sztuki w Szczecinie Ogród Zimowy, Sala 228
dr hab. Mariusz Barszcz AM Łódź
dr Barbara Borowicz AM Kraków

KONCERT
GODZ. 18.00
Akademia Sztuki w Szczecinie Sala 06 w Pałacu Pod Globusem

Program:
P.Klimek – Entangled Particles Cząstki Splątane for Clarinet, Upright Piano and Tape (prawykonanie)
Wyk.: Bogusław Jakubowski - klarnet, Dorota Maciaszczyk - fortepian

Maciej Chałoń – Hang na hang drum (prawykonanie)
Wyk.: dr Maciej Chałoń

Jakub Polaczyk – Withers (prawykonanie)
Wyk.: Barbara Borowicz - klarnet, Renata Guzik - flet

Krzysztof Grzeszczak - Impresja na klarnet i fortepian (2021) (prawykonanie)
Wyk.: Mariusz Barszcz - klarnet, Piotr Saciuk - fortepian

Monika Wierbiłowicz - W pogoni za jednostajnie migoczącym czasem na flet, flet altowy i flet basowy (prawykonanie) 
Wyk.: Polskie Trio Fletowe - Ewa Murawska - flet, Magda Morus-Fijałkowska - flet altowy, Ewelina Zawiślak - flet basowy

Piotr Klimek - Arytmia Nr 1 na instrumenty perkusyjne (prawykonanie)
Wyk.: dr Magdalena Kordylasińska-Pękala, mgr Antonina Kadur, mgr Rafał Krzanowski

Anna Rocławska-Musiałczyk - Effulgence na klarnet i fortepian 
(prawykonanie w wersji na klarnet es)
Wyk.: Krzysztof Krzyżewski klarnet, Dorota Maciaszczyk fortepian

Szczepan Tesarowicz  - Czekając na głęboki oddech (2021) na flet, klarnet, perkusję (prawykonanie)
Wyk.: Renata Guzik – flet, Barbara Borowicz – klarnet, Bartosz Sałdan - perkusja

Sylwia Nowastowska -  Petra na flet, klarnet, perkusję (prawykonanie) 
Wyk.: Renata Guzik – flet, Barbara Borowicz – klarnet, Bartosz Sałdan - perkusja


16 października 2021 (sobota)
Warsztaty dla nauczycieli i uczniów ZPSM
ZPSM im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie ul. Staromłyńska
 
Zapisy na warsztaty: boguslaw.jakubowski@akademiasztuki.eu

WARSZTATY PERKUSYJNE
godz. 10.00-13.00
dr Bartosz Sałdan (AM Kraków) wykład: „Rozwój muzykalności i kształtowanie barwy w grze na instrumentach perkusyjnych. Dobór repertuaru”
 
WARSZTATY FLETOWE
godz. 10.00-13.00
dr hab. Ewelina Zawiślak (AM Łódź) wykład: „Najczęściej spotykane problemy warsztatowe u uczniów szkół muzycznych i sposoby ich rozwiązywania”

WARSZTATY KLARNETOWE
godz. 10.00-13.00
dr hab. Mariusz Barszcz (AM Łódź)  wykład: „Artykulacja jako element techniki instrumentalnej oraz jej wpływ na wyraz artystyczny i ekspresję gry”

WYKŁAD
godz. 11.00
dr Piotr Saciuk (AM Łódź) wykład: „Dialog pomiędzy akompaniatorem i uczniem jako warunek konieczny efektywnej i owocnej pracy”

 ***
Również  w ramach konsultacji dostępni będą Wykładowcy Akademii Sztuki w Szczecinie: dr hab. Renata Guzik, dr Magda Morus-Fijałkowska, dr hab. Bogusław Jakubowski, dr hab. Piotr Piechocki, dr Krzysztof Krzyżewski,  dr Magdalena Kordylasińska-Pękala, as. Rafał Krzanowski, as. Antonina Kadur, mgr Joanna Kowalczyk

KONCERT
GODZ. 13.00
Aula ZPSM w Szczecinie ul. Staromłyńska 13

Program:
C.M. von Weber – Concertino Es-Dur op.26
Wyk.: Miłosz Otto – klarnet, Krzysztof Figiel - fortepian

J. Couhzac – Arlequin na klarnet solo
Wyk.: Piotr Jarmasz - klarnet

Jorg Wiedmann – Fantazja na klarnet solo
Wyk.: Dominika Stróżyk - klarnet

Francoise Borne - Fantazja Carmen
Wyk.: Paulina Szews - flet, Aleksandra Pstrągowska - fortepian

Maksym Kalinowski - "In modo barocco" na flet, klarnet, wiolonczele i fortepian (2021)
Skład: dr Dorota Maciaszczyk - fortepian, Weronika Gralczyk - flet, - Klaudia Naworska - wiolonczela, Piotr Mazowiec - klarnet

Szczepan Tesarowicz - Inventio Concertante na flet i klarnet
Wyk.: Renata Guzik – flet, Barbara Borowicz – klarnet 
 
Taras Yachshenko _Suite Nostalgique cz. 3 Aria
Wyk: Małgorzata Socha - klarnet, Dorota Maciaszczyk - fortepian

Łukasz Woś – Nokturn na klarnet i fortepian 
Wyk.: Piotr Piechocki - klarnet, Karolina Stańczyk - fortepian

Szymon Wieczorek - "Hospital of the Transfiguration" Hommage a Stanisław Lem na flet i fortepian (prawykonanie)
Wyk.: Magda Morus-Fijałkowska – flet, Aleksandra Pstrągowska - fortepian

Carl Loewe - Grand Trio op. 12 na flet, wiolonczelę i fortepian w opracowaniu Joanny Kowalczyk Allegro, Allegro molto agitato,  Larghetto, Allegro ma non troppo 
Wyk.:  Joanna Kowalczyk – flet, Tomasz Szczęsny – wiolonczela, Rafał Kowalczyk - fortepian