Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Wzornictwa
Olga Kiedrowicz-Świtalska
dr
adiunktka
 
adiunktka w Katedrze Projektowania Produktu, na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuki w Szczecinie, specjalizacja: projektowanie wnętrz/obiektów terapeutycznych, projektowanie multisensoryczne.

Tytuł magistra sztuki ze specjalnością projektowania architektury wnętrz otrzymała w 2010 r. – absolwentka Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie, dyplom uhonorowany Nagrodą Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za najlepszy dyplom ukończenia studiów wyższych w dyscyplinach sztuk plastycznych. Dyplom zrealizowany wspólnie z Agnieszką Matijuk oraz Tomaszem Piotrem Świtalskim. Promotor – prof. Janusz Stankowski, prof. Andrzej Tomczak.
 

W 2015 r. obroniła rozprawę doktorską „Architektura wnętrz jako nośnik wielowymiarowych komunikatów i jej znaczenie w procesie budowania relacji dzieło – odbiorca. Przestrzeń terapeutyczna jako przykład wnętrza wpływającego na odbiorcę – pacjenta", w dziedzinie: sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystycznej: sztuki projektowe na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Promotorka – dr hab. Katarzyna Radecka, prof. nadzw.

Projektantka wnętrz oraz przedmiotów użytkowych, organizatorka warsztatów dla dzieci oraz młodzieży, wydarzeń artystycznych z pogranicza sztuki użytkowej oraz dizajnu. Jej prace były prezentowane lub nagradzane w wielu wydarzeniach czy konkursach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, takich jak: finał konkursu WARSZTAT 2017, COW International Design Festival 2017 (nagroda za pracę THERAPEUTIC SPACE FOR PREGNANT WOMEN), ARCH INSIDE 2017,  A' Design Award and Competition 2019 (project Centre of Light Lamp – Winner in Lighting Products and Lighting Projects Design Category, współautorka: Agata Legawiec), Peru Design Biennial :: Bienal de Diseño de Perú 2019 (PRODUCT DESIGN 2019) czy International Residential Architecture Awards 2019 (kategoria: Recreation Built, II nagroda, wspólnie z Agatą Legawiec)