Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydawnictwo
ON OR OFF THE GRID
redakcja: Małgorzata Szymankiewicz
redakcja
Małgorzata Szymankiewicz

autorzy
Marta Lisok, Magda Ujma, Łukasz Białkowski

recenzja naukowa
dr. hab. Marta Smolińska
 
tłumaczenie
Szymon Nowak

korekta w j. polskim
Małgorzata Ogonowska / Części Proste

korekta w j. angielskim
Annika Iqbal i Michał Biela

projekt i skład
Dagny & Daniel Szwed / moonmadnes.eu
 
Wydawca
Akademia Sztuki w Szczecinie
pl. Orła Białego 2
70-562 Szczecin

Copyright by Akademia Sztuki w Szczecinie, 2022

Finansowane ze środków Akademii Sztuki w Szczecinie
Sygnalizowane tytułem publikacji bycie poza albo w ramach systemu – oprócz odniesienia do twórczości artystki – staje się jednocześnie punktem wyjścia trzech esejów, dla których obrazy Małgorzaty Szymankiewicz, jak przemieszczające się lustra z eseju Jorge Borgesa El acercamiento a Almotásim (1936), okazują się taflami odbijającymi osobiste uwarunkowania percepcyjne i preferencje badawcze autorek i autora. (fragment Wstępu Marty Lisok)

Monografia na temat twórczości Małgorzaty Szymankiewicz. Autorzy rozdziałów: Marta Lisok, Magda Ujma, Łukasz Białkowski.