Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Wzornictwa
OPEN CALL - Textile TALKS / KONFERENCJA
wydarzenie będzie realizowane w ramach III Biennale Tkaniny Artystycznej w Poznaniu.
Termin przyjmowania zgłoszeń:
od 6 lipca do 18 września 2021
Termin ogłoszenia wyników:
do 25 września 2021
Czas trwania konferencji:
16-17 października 2021
 
Formularz zgłoszeniowy i regulamin do pobrania ze strony Biennale: www.btapoznan.pl
 
Zgłoszenie na III BTA powinno zawierać:
- wypełniony formularz zgłoszeniowy (osobny do każdej zgłaszanej pracy)
- do 4 przykładowych zdjęć / slajdów (JPEG/JPG, PDF), które czytelnie przedstawiają temat, o którym jest prezentacja oraz pojawią się w prezentacji multimedialnej / przesłane na adres btapoznan@gmail.com

Miejsce konferencji:
Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
Organizator:
Fundacja Jak Malowana
Partner główny:
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Współorganizator:
Fundacja Nowa UAP
Koordynator:
Magdalena Kleszyńska
Współkoordynatorki:
Anna Maria Brandys, Karolina Grzeszczuk

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z budżetu Miasta Poznania
Fundacja Jak Malowana, Miasto Poznań, Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu oraz Fundacja Nowa UAP zapraszają do wzięcia udziału w TEXTILE TALKS / Konferencja w ramach III Biennale Tkaniny Artystycznej w Poznaniu
 
OPEN CALL Textile TALKS / KONFERENCJA
Termin: 16-17.10.2021
Temat przewodni: PRZYSZŁOŚĆ WOLNOŚCI
 
Zapraszamy wszystkich teoretyków i praktyków, badaczy, studentów, artystów, osoby zainteresowane i pracujące z szeroko pojętą tkaniną do udziału w konferencji. Temat konferencji jest tożsamy z zagadnieniem poruszanym w ramach III Biennale Tkaniny w Poznaniu - PRZYSZŁOŚĆ WOLNOŚCI. Podobniej jak i w przypadku myślenia o różnokierunkowej interpretacji względem realizacji dzieł plastycznych, także i w obszarze teoretycznym zachęcamy do szerokiej i wielowątkowej analizy tego zagadnienia.
 
Zgłoszenia, na które czekamy do 18 września mogą omawiać, przedstawiać i prezentować indywidualne działania artystyczne czy projektowe. Mogą być przeglądem i wycinkiem szerszego spektrum zagadnień związanych z historią sztuki oraz sztuką współczesną, czy też dowolną interpretacją wątku z obszaru tkaniny artystycznej, która wpisuje się w problematykę konferencji.
 
Textile TALKS / Konferencja to nowy element programy Biennale Tkaniny Artystycznej w Poznaniu. Ma on na celu zachęcić do debaty na temat kondycji współczesnej tkaniny artystycznej. Chcemy, by podczas tego spotkania zostały wyodrębnione i zaprezentowane aktualne motywy, które są poruszane przez badaczy, czy artystów. Ma to być także moment, który zostanie poświęcony na promocję oraz prezentację dokonań artystów i przedstawienie wyników procesów badawczych. W założeniu spotkanie to ma stać się okazją, dzięki której artyści, studenci, badacze oraz miłośnicy sztuki tekstylnej mogą podzielić się własnymi refleksjami i spostrzeżeniami. Program zostanie skonstruowany dwutorowo, w oparciu o tematy poruszone przez zaproszonych gości oraz na podstawie zgłoszeń przesłanych w odpowiedzi na Open Call.