Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
O nas
Pałac pod Globusem
pl. Orła Białego 2, Szczecin
 
Pałac pod Globusem - siedziba władz Akademii; to piękny zabytkowy obiekt, który w latach 2013-2014 przeszedł gruntowną modernizację w ramach projektu Akademia ZMIENIA Szczecin: Pałac pod Globusem.
Dla tego obiektu już w październiku 2010 roku gotowy był plan zagospodarowania  uwzględniający potrzeby dydaktyczne uczelni oraz oczekiwania mieszkańców Szczecina – zależało nam na tym, by stworzyć przestrzeń publiczną dostępną dla mieszkańców i turystów. Dziś w Pałacu odbywa się około 310 wydarzeń artystycznych w ciągu roku. Zapraszamy Państwa na koncerty, wystawy, wykłady otwarte, warsztaty i konsultacje. Prezentujemy sztukę tworzoną przez naszych studentów, wykładowców i zaproszonych gości.

Pałac pod Globusem to najpiękniejszy i najlepiej zachowany w Szczecinie gmach tego typu. Pierwotna barokowa rezydencja, która stała w tym miejscu, zwana była Pałacem Grumbkowa (jako siedziba Naczelnego Prezydenta Prowincji Pomorskiej Filipa Ottona von Grumbkowa). Zaprojektował ją Francuz Piotr de Montarque, powstała w latach 1724-1725, a dekorację rzeźbiarską wykonał nadworny artysta królewski, Johan Georg Glume. W tym budynku, w roku 1759 przyszła na świat Zofia Dorota Wirtemberska, późniejsza Maria Fiodorowna, żona cara Pawła I.

W roku 1890 został zakupiony przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe „National” i gruntownie przebudowany. W takiej formie pałac przetrwał do dziś, a swój pierwotny wygląd zachowały m.in.: korytarze, klatki schodowe i niektóre pomieszczenia. Globus, który wieńczy szczyt i od którego pochodzi obecna nazwa gmachu, był symbolem światowego zasięgu interesów firmy „National”. Czasy drugiej wojny światowej pałac przetrwał w stanie prawie nienaruszonym.

Dziś pałac  jest najbardziej okazałym budynkiem przy placu Orła Białego – placu, który w XVIII wieku miał rangę najbardziej reprezentacyjnego miejsca w mieście. Do dziś wiele usytuowanych tu obiektów przyciąga uwagę turystów. Poza Pałacem pod Globusem, na placu znajdują się też inne, warte uwagi zabytki. Sąsiadujemy z Pałacem Jońskim (nazwa pochodzi od charakterystycznych zdobień w stylu jońskim), od XIX wieku niemal nieprzerwanie będącym siedzibą banków. Jest też Pałac Klasycystyczny, zwany Pałacem Bartza oraz Pałac Velthusena, w którym mieści się szkoła muzyczna. Piękno placu Orła Białego podkreśla również rzeźba Flory, która pierwotnie znajdowała się w obrębie Pałacu pod Globusem oraz Fontanna Orła Białego, od której pochodzi obecna nazwa placu.
Pałąc pod Globusem przeszedł gruntowną przebudowę dzięki projektowi Akademia Zmienia Szczecin. poniżej kilka danych syntetycznych o projekcie:
 
Akademia ZMIENIA Szczecin: Pałac pod Globusem

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Nazwa projektu
Akademia Zmienia Szczecin: modernizacja Pałacu pod Globusem w Szczecinie

Nazwa programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013
Oś priorytetowa 6. Rozwój funkcji metropolitarnych
Działanie 6.2. Wzrost atrakcyjności kulturalnej na obszarze metropolitarnym
Poddziałanie 6.2.1. Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitarnym

Całkowity koszt projektu
19 150 300,00 w tym:
10 801 051,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
3 600 350, 00 zł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
4 748 899,00 zł ze środków Województwa Zachodniopomorskiego

Termin realizacji projektu
01.03.2013 r. – 29.01.2015 r.

Cele projektu
Wzrost atrakcyjności turystyczno - kulturalnej Starego Miasta Szczecina oraz wzrost spójności kulturowej mieszkańców Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego poprzez wzrost dostępności Pałacu pod Globusem i oferty kulturalno – edukacyjnej Akademii Sztuki w Szczecinie dla turystów i mieszkańców Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego (w tym osób niepełnosprawnych).

Syntetyczny opis projektu
Projekt swoim zakresem obejmował adaptację i modernizację pomieszczeń Pałacu pod Globusem w Szczecinie przy Pl. Orła Białego 2 (obiekt wpisany do rejestru zabytków) w celu przygotowania pałacu do pełnienia funkcji otwartego ośrodka kultury. W wyniku realizacji projektu powstały przestrzenie, w których możliwe stało się realizowanie wielu otwartych działań artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych. W budynku przeprowadzono: adaptację pomieszczeń poddasza (z przeznaczeniem na ogólnodostępne plastyczne pracownie warsztatowe), remont Galerii Rektorskiej (z przeznaczeniem na ogólnodostępną przestrzeń wystawienniczą dla potrzeb organizacji spotkań, wykładów, prezentacji, wystaw), remont Sali Kameralnej, która otrzymała funkcję Sali koncertowej. Przeprowadzono także remont „małego dziedzińca” na potrzeby Mediateki (w tym miejscu powstał tzw. ogród zimowy) oraz przestrzeni, w której powstał teatr kameralny. Ponadto na cele ekspozycyjne, malarstwa, nowych mediów, sztuk wizualnych (z przeznaczeniem na realizację projektów i prezentacji audiowizualnych, intermedialnych, grafiki, plakatu, fotografii) zaadaptowano pomieszczenia przyziemia. Powstały także pracownie fotograficzne wraz z zapleczem – miejsce prowadzenia zajęć/warsztatów fotograficznych i prezentacji efektów pracy. W ramach projektu przebudową i renowacją objęto 2 829 m² powierzchni pałacu i dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych (widny, toalety).

Rezultaty projektu
W wyniku realizacji projektu z wyremontowanej / przebudowanej bazy kulturalnej skorzysta 102 500 osób (w tym ok. 5 000 osób niepełnosprawnych) oraz zrealizowanych zostanie 1 155 wydarzeń / imprez kulturalnych.

Źródło finansowania projektu
Projekt pn. „Akademia Zmienia Szczecin: modernizacja Pałacu pod Globusem w Szczecinie” sfinansowano ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz ze środków dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Województwa Zachodniopomorskiego.