Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydawnictwo
Pandemia
redakcja: Mikołaj Iwański, Jarosław Lubiak
redakcja
Mikołaj Iwański, Jarosław Lubiak
 
autorzy
Andrzej W. Nowak, Przemysław Witkowski, Kaja Malanowska, Zofia Cielątkowska, Mikołaj Iwański, Aleksandra Ska, Monika Bakke, Marek Wasilewski, Jarosław Lubiak

recenzja wydawnicza
dr hab. Aleksander Wójtowicz

projekt graficzny
Honza Zamojski [RH+ / Szaransky]
 
rok wydania 2018
ISBN: 978-83-947367-6-7
pliki do pobrania
preview
Inspiracją do powstania publikacji jest projekt artystyczny Aleksandry Ska Pandemia zaprezentowany po raz pierwszy w Galerii Piekary w Poznaniu w 2015 roku, a następnie na Kochi-Muziris Biennale 2016: Forming the Pupil of an Eye w Kochi w Indiach. Składa się on z dwunastu plansz z infografikami, dwunastu plastikowych tabliczek oraz specjalne zaprojektowanego wiatraka. Istotny wkład merytoryczny wnieśli w ten projekt wirusolodzy, ale nie jest to jeden z przykładów nurtu „art & science”, gdyż kluczową rolę odgrywa w nim metodologia badania artystycznego, a nie naukowego. Jest to wyobraźniowy i percepcyjny eksperyment przybierający postać fikcyjnego dyskursu naukowego obejmujący niezwykle szeroki zakres dyscyplin, od epidemiologii, przez gospodarkę odpadami w kontekście politycznym, po estetykę wizualizacji naukowych.


Książka stanowi z jednej strony aktualizację i rozwinięcie zawartego w projekcie Aleksandry Ska potencjału, a z drugiej strony jego kontekstualizację w myśli teoretycznej. Jest podzielona na trzy części: I. Geopolityczne uwarunkowania i konsekwencje pandemii, II. Pandemia Aleksandry Ska, III. Pandemia w polu sztuki i nauki. Kluczową kwestią dla tekstów prezentowanych w pierwszej części jest relacja chorób zakaźnych o epidemicznym i pandemicznym potencjale do władzy, a ściślej do sposobów organizacji i sprawowania władzy nad życiem. Druga część książki, Pandemia Aleksandry Ska, stanowi analizę projektu przedstawioną w formie wizualnego eseju. Prezentacja ta uwypukla teoretyczny i krytyczny potencjał zamknięty w zespole artefaktów. W części trzeciej Pandemia w polu sztuki i nauki główną kwestią jest wiedza, którą można rozumieć jako rewers omawianej w części pierwszej kwestii władzy.Pandemia ze względu na swoją powszechność i możliwość objęcia swoim oddziaływaniem całego globu, jawi się jako potencjalnie rewolucyjne zjawisko, zdolne do przenicowania istniejących dystynkcji społecznych, struktur politycznych i porządków ekonomicznych. Prowokuje badania naukowe, refleksję krytyczną oraz popkulturową fantazję. Jest najbardziej interesująca jako zjawisko na pograniczu nauki i fantazji. Ten rewolucyjny potencjał zamknięty został również w projekcie Aleksandry Ska, a niniejsza publikacja próbuje go otworzyć.

dr Mikołaj Iwański – ekonomista, filozof, adiunkt na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie. Zajmuje się badaniem ekonomicznych i społecznych aspektów funkcjonowania sztuki.
 
 
 


dr Jarosław Lubiak - kurator, krytyk, historyk sztuki, pracuje w Akademii Sztuki w Szczecinie oraz w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie jako zastępca dyrektora do spraw programowych. Zajmuje się przekształceniami sztuki współczesnej oraz historią sztuki XX wieku w relacji z aktualną filozofią i w odniesieniu do przemian polityczno-społeczno-ekonomicznych, w tym do transformacji sfery publicznej.