Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Wzornictwa
Patryk Grygierczyk
mgr
asystent
Zatrudniony w Akademii Sztuki w Szczecinie na stanowisku: Asystent, Kierownik Laboratorium Cyfrowej Edycji Obrazu i Dźwięku. Absolwent Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie oraz Uniwersytetu Castilla – La Mancha w Hiszpanii. Prowadzi pracownię Projektowania Interfejsów i Aplikacji Mobilnych na Akademii Sztuki w Szczecinie. Projektant z ponad 20 letnim doświadczeniem, specjalista w zakresie projektowania interfejsów użytkownika (UX/UI) i systemów komunikacji wizualnej. Koordynator międzynarodowych projektów dotyczących edukacji i komunikacji wizualnej, od kilku lat zaangażowany w projektowanie aplikacji mobilnych i przeżyć wirtualnych dla rehabilitacji, edukacji i pokonywania barier.

Zrealizowane /w trakcie realizacji projekty badawcze: nefroVR – platforma VR do wspomagania hemodializy (w konsorcjum PUM / 24fps). Rola w projekcie: projektant interfejsów człowiek-maszyna, analityk.

TPAAE - Transcultural Perspective in Art and Art Education, projekt międzynarodowy, finansowany w ramach programu Horyzont 2020.

COCO4CCI – building capacities for cross-sectoral cooperation in advanced manufacturing (AVM), by creating a transnational CCI collider network, project międzynarodowy realizowany w ramach funduszu Interreg. Rola: kierownik komunikacji.