Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Władze
pełnomocnik ds. promocji i rozwoju
dr hab. Jaromir Gajewski, prof. AS
Ukończył studia w Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie kompozycji prof. Mirosława Bukowskiego (1992) oraz w klasie dyrygentury symfonicznej prof. Witolda Krzemieńskiego (1994). Wcześniej studiował na Wydziale Wychowania Muzycznego (1986).
Uczestniczył w Międzynarodowych Kursach Kompozytorskich prowadzonych m.in. przez Witolda Lutosławskiego, Luigi Nono, Lucka Ferrari, Henryka Mikołaja Góreckiego, Louisa Andriessena, Bogusława Schaeffera, Włodzimierz Kotońskiego.
W latach 1989-2010 wykładał w Akademii Muzycznej w Poznaniu Filia Szczecin, w której powołał do życia uczelnianą orkiestrę symfoniczną.
Obecnie zatrudniony jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Akademii Sztuki, gdzie pełni funkcję Kierownika Zakładu Kompozycji i Teorii Muzyki.
Od 2013 do 2016 prowadził Orkiestrę Symfoniczną AS, a od 2004 r. do chwili obecnej kieruje Orkiestrą Symfoniczną ZSM w Szczecinie.
Jako dyrygent współpracował z Filharmonią Szczecińską (1994-96).
W latach 1995-2007 zorganizował w Szczecinie dziesięć edycji „Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej im. Witolda Lutosławskiego”, gdzie obok koncertów odbywały się również wystawy plastyczne oraz konferencje naukowe poświęcone muzyce najnowszej.
Główny nurt zainteresowań kompozytorskich J. Gajewskiego stanowi muzyka instrumentalna - symfoniczna i kameralna. Twórczość kameralna kompozytora prezentowana była w Polsce oraz poza jej granicami: w Chinach, Czechach, Francji, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Szkocji, we Włoszech oraz na Łotwie.
Prawykonań jego utworów podejmowali się m. in: Antoni Wit, Jerzy Maksymiuk, Józef Radwan, Michał Dworzyński, Kwartet Śląski, Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach i Filharmonia Szczecińska.
Jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej. W latach 1999–2001 zasiadał w Prezydenckiej Radzie Kultury przy Prezydencie Miasta Szczecin.
W październiku 2005 r. został wyróżniony przez Ministra Kultury odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”.