Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Edukacji Muzycznej
Plany i programy studiów 2019/2020
Program studiów zawiera: opis studiów, matryce efektów uczenia się oraz sylabusy. 
 
pliki do pobrania
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Program studiów- zip