Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Międzywydziałowa Katedra Gier Komputerowych i Rzeczywistości Wirtualnej
Plany i programy studiów 2021/2022
Program studiów zawiera: opis studiów, matrycę efektów uczenia się oraz plan studiów.