Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
polityka prywatności
polityka prywatności
 
 
Polityka Cookies

1) Strona internetowa Akademii Sztuki w Szczecinie zwana dalej Serwisem nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach s.

2) Pliki s (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki s oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Akademia Sztuki w Szczecinie z siedzibą pod adresem pl. Orła Białego 2.

4) Pliki s wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5) W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików s: „sesyjne”  (session s) oraz „stałe” (persistent s). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki s przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików s lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6) W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików s:
  a) „niezbędne” pliki s, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki s wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  b) pliki s służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c) „wydajnościowe” pliki s, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  d) „funkcjonalne” pliki s, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

7) W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików s w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików s. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików s w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików s dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8) Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików s mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9) Celem analizy ruchu Serwis korzysta z narzędzia Google Analytics. Informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych dostępne są pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl
 
Ochrona danych osobowych RODO:

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „Rozporządzenie Ogólne”) Akademia Sztuki w Szczecinie informuje, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Sztuki w Szczecinie z siedzibą przy Placu Orła Białego 2, 70-562 Szczecin.
Inspektor Ochrony Danych: Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych Osobowych AS w Szczecinie, Plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, e-mail: iod@akademiasztuki.eu 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu i obsługi Państwa zgłoszenia złożonego przy wykorzystaniu usługi elektronicznego formularza kontaktowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podanie danych ma charakter fakultatywny, podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679.

3) Pani/Pana dane osobowe są przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT podmiotom świadczącym usługi na rzecz Akademii Sztuki w Szczecinie związane ze świadczona usługą, takim jak dostawcy systemów informatycznych i usług IT.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie i ewentualne dalsze prowadzenie korespondencji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Akademię Sztuki w Szczecinie.

5) W zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody, zgodę tę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Akademia Sztuki w Szczecinie prosi o wycofywanie zgody drogą elektroniczną lub pisemną.

6) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

7) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

8) Podanie danych osobowych jest wymagane przez Akademię Sztuki w Szczecinie w celu świadczenia usługi udostępnienia i obsługi elektronicznego formularza kontaktowego, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych wymaganych przez nadawcę będzie skutkować niemożliwością świadczenia usługi.

9) W przypadku realizacji umowy na dostarczenie naszych produktów przez Pocztę Polską Pani/Pana dane zostaną jej przekazane w celu doręczenia zamówionych towarów.
Wyrażam zgodę na przesyłanie w formie elektronicznej faktur VAT, duplikatów faktur VAT, faktur korygujących VAT, not obciążeniowo-księgowych innych dokumentów księgowych w przypadku zamówienia towaru.